Nieuws - 16 december 2019

Proefbedrijf De Marke in boerenhanden

tekst:
Albert Sikkema

Proefbedrijf De Marke van WUR in Hengelo (Gelderland) komt in 2020 in boerenhanden. De raad van bestuur van WUR is voornemens de proefboerderij voor kringlooplandbouw te verkopen aan een boerencoöperatie in de Achterhoek.

©Marieke Enter

‘WUR wil zich beter verankeren in de regio’, zegt Menno van Manen, directeur Bedrijfsvoering van de Animal Sciences Group en verantwoordelijk voor De Marke. ‘We hebben de afgelopen maanden bekeken hoe we de samenwerking met boeren het beste kunnen vormgeven. De meest kansrijke optie is: we verkopen de boerderij aan een boerencoöperatie die De Marke gaat exploiteren. De raad van bestuur is het daarmee eens, bleek deze week, dus we hebben nu de ruimte om afspraken te maken over de overdracht.’

Opdracht
WUR wil de boerderij van De Marke overdragen, maar niet de weilanden. WUR blijft onderzoek doen naar kringlooplandbouw op De Marke, maar dat onderzoek gebeurt voortaan in opdracht van de coöperatie. Die gaat bovendien investeren in de boerderij. ‘De coöperatie kan andere subsidie- en inkomensbronnen aanboren dan wij’, zegt Van Manen. ‘Wij blijven onderzoek doen in de Achterhoek, maar de coöperatie exploiteert de boerderij.’

Leden
De coöperatie waarmee WUR komend jaar zaken hoopt te doen, is een initiatief van innovatiemakelaar Carel de Vries en melkveehouder Jan Eggink. Zij startten afgelopen jaar de actie ‘De Marke in boerenhanden’. Ze zoeken honderd nieuwe leden die geld – minimaal 5000 euro - willen investeren in De Marke. Inmiddels hebben ze zo’n vijftig leden geworven voor hun cooperatie. Ook WUR wordt vermoedelijk lid. Van Manen: ‘We zien dit als een mooie vorm van samenwerking.’