Nieuws - 1 januari 1970

Proefbedrijf Aver Heino volledig biologisch

Proefbedrijf Aver Heino volledig biologisch

Proefbedrijf Aver Heino volledig biologisch

Proefbedrijf Aver Heino is nu officieel geheel biologisch. Vorige week is op dit melkveebedrijf van het Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR) de laatste gangbare melk opgehaald. De nieuwe, biologische melk gaat tien procent meer opleveren. De overige veranderingen in de bedrijfsvoering hebben zich het afgelopen jaar al voorgedaan

Het is vooral een omslag in denken, vindt bedrijfsleider Willem Muller. Je moet iets meer geduld krijgen. Tot nu toe was ik gewend te sturen met kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Nu moet je voor gewasbescherming meer arbeid inzetten. En voor de bodemvruchtbaarheid probeer je zoveel mogelijk klaver te telen. Dan is het wachten op mooi weer. De zaak naar je hand zetten gaat niet meer. Muller vindt het belangrijk dat Aver Heino gaat onderbouwen wat wel en niet mogelijk is bij de omschakeling naar biologische landbouw. Zandgrond is de moeilijkste grond voor biologische landbouw. Tot nu toe ontbrak het aan goede cijfers waarop een boer op zandgrond kan beslissen om wel of niet om te schakelen. L.N