Nieuws - 1 januari 1970

Proef met vergisting bietenpuntjes

Het Praktijkcentrum Nij Bosma Zathe van de Animal Sciences Group is een proef begonnen met bietenpuntjes. Deze worden toegevoegd aan de mest die vergist wordt in een biogasinstallatie.

Mestvergisting op het boerenbedrijf is een manier om milieuproblemen bij de bron aan te pakken. In de afgelopen jaren zijn al goede ervaringen opgedaan met de vergisting van drijfmest. Om een hogere biogasproductie te krijgen kan het zinvol zijn gewasresten aan de mest toe te voegen. De toevoeging van zulke co-vergisters verhoogt namelijk het koolstofgehalte en maakt de energieproductie efficiënter.
De overheid heeft een lijst opgesteld van producten die aan de drijfmest mogen worden toegevoegd. Bietenpuntjes, de onderste wortelpunten die overblijven nadat suikerbieten in de fabriek zijn verwerkt, staan op deze lijst. In de proef op Nij Bosman Zathe worden de bietenpuntjes toegevoegd aan runderdrijfmest en de gevolgen voor de biogasproductie en –samenstelling bekeken. De vergiste mest wordt later dit jaar gebruikt in bemestingsproeven en emissiemetingen. Het ligt in de bedoeling om de komende maanden ook andere producten toe te voegen aan de drijfmest.
De proef is onderdeel van het Europese North Sea BioEnergy-project, waarin ook de provincie Friesland en de Stichting Natuurenergie Ooststellingwerf participeren. Doel van het project is het verzamelen van gegevens over verschillende co-producten en de gevolgen voor bemesting en emissie. / GvM