Nieuws - 1 januari 1970

Proef met LED in kassen

De kassen zullen niet gaan knipperen zoals LED-achterlampen van fietsen dat doen. Maar onderzoekers van PRI hopen wel dat het energieverbruik daalt door het gebruik van pulserende lampen bij assimilatiebelichting in de glastuinbouw. Eind april begint het onderzoek dat mogelijk wordt gemaakt door het productschap Tuinbouw.

De gedachte achter het gebruik van LED’s (Light Emitting Diodes) in kassen is dat planten niet continu licht opnemen. Als het chlorofyl de energie met korte tussenposes opneemt, zou je in principe ook de lichtstroom steeds moeten kunnen onderbreken.
Plant Research International (PRI) gaat nu bekijken of fotosynthese en groei van een kamerplant inderdaad hetzelfde zijn bij pulserend licht als bij continu licht. KEMA, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbedrijf op het gebied elektrische energievoorziening, levert hiervoor de verlichting.
PRI gaat een LED-systeem met overwegend rode LED's uittesten bij een hoge pulstijd. Rood licht kost de minste energie om te maken en wordt in bladeren beter geabsorbeerd dan andere kleuren, terwijl natriumlampen die nu in kassen gebruikt worden veel geel en oranje licht geven. ‘Behalve het energiegebruik zou ook de lichthinder van kassen kunnen dalen’, legt onderzoeker dr Tom Dueck van PRI uit. ‘Rood licht is minder zichtbaar voor de mens en de lichtflitsen gaan zo snel dat mensen ze niet zien. De totale lichtuitstoot zal dalen, alleen weten we niet hoe mensen rood kaslicht ’s nachts ervaren.’ / YdH