Nieuws - 18 december 2009

Procedure herbenoeming Aalt Dijkhuizen

De Raad van Toezicht van Wageningen UR is een consultatieronde begonnen in verband met de herbenoeming van bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen.

De Raad van Toezicht maakt haar eigen afweging, maar laat zich adviseren door sleutelpersonen in de organisatie. De Raad is verplicht de twee medebestuurders, Martin Kropff en Tijs Breukink, en een delegatie van de medezeggenschap te horen. Hun adviezen zijn niet bindend.
De Raad heeft echter acht gesprekken gepland, laat voorzitter Margreeth de Boer weten. Ze heeft onder meer gesprekken aangevraagd met de directeuren van de kenniseenheden en Van Hall Larenstein en met Aalt Dijkhuizen zelf. Dijkhuizen gaat voor een derde termijn van vier jaar.
De termijn van Aalt Dijkhuizen loopt op 1 maart af, de Raad zal in januari of februari een besluit nemen. De Boer: 'We zullen dat besluit nemen in nauw overleg met de minister van LNV. Het gaat om een heel belangrijke benoeming van een heel belangrijke organisatie, de mi- nister wil daar invloed op hebben.'
De consultatieronde is afgelopen maandag begonnen. Voorzitter De Boer wil niet aangeven aan welke criteria Aalt Dijkhuizen moet voldoen.