Nieuws - 1 januari 1970

'Problemen verdwijnen niet in nieuw jaar'

Bestuursvoorzitter dr Aalt Dijkhuizen voorziet opnieuw een onrustig jaar voor de instituten. Vooral de uitvoering van het herstelplan Focus 2006 zal veel energie vergen. De universiteit verkeert financieel in een wat rustiger vaarwater, als het een beetje meezit in ieder geval tot 2007.

2004
'Ik denk dat we vorig jaar de basis hebben gelegd waarmee we de komende jaren meer ruimte kunnen geven aan onderwijs en onderzoek. Of dat al concreet te zien is? Het is als bij het bouwen van een huis, je bent eerst bezig met een hoop dingen waar je niets van ziet. Maar ik ben optimistisch gestemd over de eerste resultaten. De veranderingen in het besturingsmodel hebben ertoe geleid dat we als centraal management gezamenlijk optrekken volgens ons motto 'samen omdat'. We beslissen nu samen over Focus 2006. We spreken elkaar als bestuurders scherp en diepgaand aan over ieders plannen. Zijn het wensgedachten, of kun je het ook waarmaken? Door samen scherp te discussiëren hebben we al heel wat lucht uit de plannen gepraat. We hebben samen afspraken gemaakt om onder de vlag 'Wageningen International' de buitenlandse markt te gaan bewerken. En we zijn van start met Wageningen Business Generator om samen meer uit onze patenten en spin outs te halen.
Ik ben ook tevreden over de wetenschappelijke adviesraad die we in 2004 hebben ingesteld. Die kan nadenken over de toekomst zonder last te hebben van beslommeringen over de dagelijkse bedrijfsvoering. Doordat we ze als kleine club deskundigen uit de organisatie inschakelen, is het geen bolwerk en maken we tegelijk volop gebruik van de kennis die we hier hebben.
Maar bij alle positieve ontwikkelingen moet ik wel zeggen, zoals het ging, ging het ook niet goed. Vorig jaar hebben de instituten een dik verlies geleden. We zullen dus wel moeten veranderen. De problemen verdwijnen niet omdat het jaartal verandert.’


2005
‘De komende weken zullen we definitieve besluiten nemen over het reorganisatieherstelplan voor de instituten, Focus 2006. Ik kan alvast zeggen dat we de geplande reductie op de overhead van 25 procent boven tafel tillen. We zullen ook vakgebieden en technologieën benoemen waarop we gaan afbouwen, omdat we voorzien dat er in de toekomst geen vraag meer naar is.
Vorig jaar hebben we de eerste tranche van Focus 2006 vastgesteld. Van de 400 formatieplaatsen die we moeten schrappen in probleemgebieden zijn er al 255 gehaald. Voor de tweede tranche, met onder andere de 25 procent reductie van de overhead, zullen we extra geld reserveren om mensen op een passende manier aan ander werk te helpen.
Om ervoor te zorgen dat het proces soepel verloopt hebben wij Peter Booman, (directeur management bedrijfsvoering van Plant, red.) gevraagd een coördinatie- en aanjaagfunctie te vervullen. Hij heeft goede resultaten geboekt bij de Plant Sciences Group. Er is daar al veel werk verzet, en ondanks de zware tijden blijft er energie in de organisatie. Dat is knap.
De uitvoering van de plannen wordt het hoofdaccent voor komend jaar. Als de besluitvorming over Focus 2006 is afgerond zullen wij ons als management buigen over de vraag op welke grote thema's en technologieën we ons in de toekomst willen richten. Dat kunnen er niet te veel zijn, maar ook niet te weinig. Wij willen een breed kenniscentrum blijven, maar ook kunnen excelleren.
Wij moeten in kaart brengen waar we echt goed in zijn, en of er markt is voor die kennis. Hebben we een goed netwerk om die markt te bewerken? We moeten de kracht vooral zoeken in de samenwerking tussen universiteit en de instituten. Je moet wel erg goed zijn om het geheel op eigen kracht te redden.
Bij de universiteit ziet het er voor komend jaar goed uit. De studentenaantallen groeien, en daardoor staan we er financieel weer wat gezonder voor. Hard blijven werken en alert blijven is het devies. Stilzitten kan niet, in 2007 is er waarschijnlijk weer een nieuw kabinet en dan kan alles zo maar weer veranderen.’ / KV