Nieuws - 1 januari 1970

Problemen rond Engelstalig wiskunde-onderwijs

Problemen rond Engelstalig wiskunde-onderwijs

Problemen rond Engelstalig wiskunde-onderwijs


Het Onderwijsinstituut Omgevingswetenschappen is niet voorbereid op de
behoefte van Msc-studenten aan Engelstalig wiskunde en informatica-
onderwijs. Dat zegt studiebegeleider dr. Henny van Lanen van de sectie
Waterhuishouding. Hij heeft om deze reden inmiddels twaalf buitenlandse
studenten geweigerd voor de studie Hydrology and Water Quality.
Wiskundedocenten waaronder dr. Maarten de Gee zijn ook onaangenaam verrast
door het gebrek aan organisatie rond het Engelstalig onderwijs. De Gee:
,,In januari stonden opeens drie hydrologie-studenten uit Ethiopië op de
stoep die wiskunde wilden volgen bij ons. Dat was onmogelijk omdat we
helemaal niet zijn geïnformeerd door het onderwijsinstituut. We hebben een
half jaar tot een jaar tijd nodig om wiskundevakken in het Engels te kunnen
verzorgen.''
Het gaat om buitenlandse studenten die in hun vooropleiding geen of
onvoldoende wiskundeonderwijs hebben gevolgd. De benodigde kennis voor de
exacte opleidingen zoals Hydrology and Water Quality moeten ze zien bij te
spijkeren in Wageningen. De Gee wijst erop dat het Onderwijsinstituut
Maatschappijwetenschappen wel tijdig de wiskundegroep heeft ingelicht om
een bepaald wiskundevak - het zogeheten Wiskunde M - in het Engels te
verzorgen. ,,Die volgen een nettere weg.''
Het Onderwijsinstituut Omgevingswetenschappen neemt vooralsnog een passieve
houding aan. Medewerker ir. Marion Engel: ,,Wat betreft het wiskunde-
onderwijs voor de buitenlandse hydrologiestudenten, wachten we op een
voorstel van Van Lanen.'' Van Lanen zegt desgevraagd dat het niet zijn taak
is om met een oplossing te komen.
Na de zomer komt er een grote groep Chinese studenten naar Wageningen die
ook wiskunde-onderwijs willen volgen. De studenten komen van Bejing
Agricultural University. Deze universiteit is een samenwerkingsverband
aangegaan met Wageningen Universiteit. De studenten gaan hier Milieukunde
en Biotechnologie studeren en stromen in in het tweede of derde jaar van de
Bachelor-fase.
De komst van de Chinezen is uiteraard bekend bij het onderwijsinstituut
Omgevingswetenschappen, zegt Engel, maar er zijn nog geen plannen om voor
hen Engelstalig wiskunde-onderwijs voor te bereiden. Het onderwijsinstituut
heeft volgens Engel weliswaar geld beschikbaar om bijvoorbeeld een
vertaalbureau in te schakelen, maar verwelkomt eigenlijk geen buitenlandse
studenten zonder een redelijke wiskundige achtergrond. ,,Zij moeten een
gelijkwaardige vooropleiding hebben als de Nederlandse studenten en dus ook
de benodigde wiskunde hebben gehad.''
De wiskundeleraren zijn er voorlopig niet gerust op. De Gee: ,,Als er
opeens een klas van dertig Chinezen voor ons staat, hebben we geen
materiaal op de plank. Hoe langer het onderwijsinstituut wacht met een
officiële vraagstelling hoe langer het duurt.'' H.B.