Nieuws - 13 september 2001

Pro-decaan Metz wil studenten centraal in onderwijsplanning

Pro-decaan Metz wil studenten centraal in onderwijsplanning

De raad van bestuur heeft prof. dr. ir. Jos Metz benoemd tot pro-decaan. De pro-decaan moet een belangrijke rol gaan spelen in het onderwijsmanagement van Wageningen Universiteit.

De pro-decaan kan namens de raad van bestuur besluiten over de afstemming van vraag en aanbod in het onderwijs. Hij neemt daarmee een deel van de taken van de rector over. De functie van pro-decaan is nieuw en doet denken aan het pro-rectorschap dat de huidige rector prof. dr. ir. Bert Speelman twee jaar bekleedde. Die was voor zijn benoeming tot rechterhand van de toenmalige rector prof. dr. Cees Karssen.

Metz wil vraag en aanbod in het onderwijs beter op elkaar afstemmen. Bij de universiteit bepalen de onderwijsinstituten, die de studieprogramma's opstellen, en de studentenaantallen de vraag naar onderwijs. De departementen zijn verantwoordelijk voor het leveren van het onderwijs. Tussen vraag en aanbod zitten soms grote verschillen. Zo heeft het departement Plantenwetenschappen te kampen met weinig vraag naar onderwijs, terwijl Omgevingswetenschappen juist wordt overvraagd. Metz moet onderwijsvraag en -aanbod in balans brengen.

Verschuivende belangstelling van studenten maakt een flexibilisering van het aanbod van het onderwijs volgens Metz noodzakelijk. De universiteit reageert nu nog te traag op veranderingen in de vraag. Om dat te veranderen, zouden docenten flexibeler inzetbaar moeten zijn. Ze zouden niet alleen onderwijs moeten geven in hun specialiteit, maar zonodig ook onderwijs aan de rand van hun vakgebied. "We moeten in ieder geval leren de wisselende vraag serieus te nemen."

Verder zou de universiteit een deel van het onderwijs in kunnen kopen bij andere universiteiten of hogescholen. Metz werkte de afgelopen twaalf jaar bij het techniekinstituut IMAG. "Bij DLO zijn we aan het leren hoe we om moeten gaan met steeds wisselende vraag. We hebben onder andere geleerd dat we niet alles zelf in huis moeten houden. Dat is het slechtste wat je kunt doen."

"Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we in de lift blijven", stelt Metz. "Vooral internationaal is de concurrentie sterk. Nederlandse studenten kiezen op thematiek, maar internationaal kiezen studenten vooral op kwaliteit. Wageningen heeft een grote bundeling van expertise. Dat is een sterk model, maar we moeten er hard aan werken om de studenten ervan te overtuigen dat ze in Wageningen moeten zijn." | K.V.