Nieuws - 23 maart 2020

Primeur: promoveren via skype

Vanwege de coronacrisis vindt bij WUR morgen de eerste volledig digitale promotie ooit plaats. Die wijkt zo weinig mogelijk af van de normale gang van zaken.

Dat zegt Dean of Sciences Wouter Hendriks. De pracht en praal ontbreekt uiteraard, omdat alle deelnemers vanuit huis hun rol vervullen. Maar het protocol blijft hetzelfde. Zelfs de pedel is digitaal. ‘Twintig minuten voor de promotie begint, wordt iedereen door de pedel uitgenodigd om in te loggen’, legt Hendriks uit. De kandidaat en de paranimfen worden vervolgens in de skype-lobby gezet, zodat de commissie zich kan voorbereiden.’

Zuivere spreektijd
In die tijd houdt de kandidaat normaal zijn lekenpraatje. Dat onderdeel vervalt nu. De verdediging duurt zoals gebruikelijk 45 minuten. ‘Zuivere spreektijd’, zegt Hendriks. ‘Dus als er door technische problemen wat tijd uitvalt, wordt dat erbij geteld. De pedel en de voorzitter houden dat in de gaten.’ Na het teken hora est wordt de kandidaat uit de bijeenkomst gehaald en gaat de commissie vergaderen.

het moet natuurlijk wel een beetje representatief zijn. We vragen van de kandidaten ook dat ze zich netjes kleden
Wouter Hendriks

Hendriks: ‘Eigenlijk zou de kandidaat dan in de skype-lobby terug moeten, maar dat is technisch niet mogelijk. Dus laten we de promovendus opnieuw inloggen en zetten hem in de lobby.’ Als het tijd is voor de uitspraak, komt de kandidaat weer in de bijeenkomst voor de slotacte, inclusief het woord van de promotor. Het gebruikelijke ondertekenen van de papieren is uiteraard niet mogelijk. Dat wordt in een later stadium gedaan.

Toga
De eerste volledig digitale promotie vindt morgen plaats onder leiding van Huub Savelkoul. Mogelijk in toga, hoopt Hendriks, om toch zoveel mogelijk van het decorum overeind te houden. Voorschriften voor de omgeving waarin alle betrokkenen zich bevinden, zijn er (nog) niet. Hendriks: ‘Maar het moet natuurlijk wel een beetje representatief zijn. We vragen van de kandidaten ook dat ze zich netjes kleden.’

De verdediging wordt opgenomen en is na afloop beschikbaar voor het publiek. De plechtigheid live streamen is technisch nog niet mogelijk. Dat wringt met het uitgangspunt dat promoties openbare bijeenkomsten zijn. ’We hebben het uitgezocht en juridisch mag het op deze manier. Maar we werken er wel aan om het allemaal live te streamen. De eerste kandidaat die digitaal gaat promoveren is plantkundige Jarst van Belle, die promoveert bij hoogleraar Richard Visser.