Nieuws - 9 november 2006

Prijzen voor promovendae

Drie Wageningse promovendae kregen zaterdag 4 november het Storm-van der Chijs-stipendium. Deze stimuleringsprijs voor talentvolle onderzoeksters werd voor de vijfde maal uitgereikt. De gelukkigen zijn ir. Ramona van Marwijk, Roxina Soler Gamborena MSc en ir. Sarian Korsten.

Het stipendium, vernoemd naar pionierster in de landbouwwetenschappen en pleitbezorgster van onderwijs aan meisjes Mienette Storm-van der Chijs (1815-1894), bedraagt 1500 euro. Het is bedoeld voor een bezoek aan een buitenlandse instelling of congres.
De jury prees Soler voor de complexiteit van haar project; in haar onderzoek naar de wisselwerking tussen planten en insecten combineert ze inzichten uit vele disciplines. Korsten, aio bij de leerstoelgroep Aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer, onderzoekt ecosystemen in Zuid-Amerika. Zij werd geprezen om haar talenkennis en goede contacten met wetenschappers, deskundigen en de lokale bevolking. Van Marwijk, aio bij de leerstoelgroep Bos- en natuurbeleid, noemt de prijs ‘een erkenning en een stimulans’. Ze onderzoekt hoe natuur en recreatie beter gecombineerd kunnen worden. / Yvonne de Hilster