Nieuws - 15 februari 2016

Prijsvraag: verzekeringen voor Europese boeren

tekst:
Koen Guiking

Met ideeën om Europese boeren beter te verzekeren kunnen studenten “entreebewijzen” winnen voor een seminar met onderzoekers, ondernemers en beleidsmakers.

Foto: David Wright

De prijsvraagwinnaars mogen aansluiten bij een bijeenkomst van de European Association of Agricultural Economists in oktober op Wageningen Campus. ‘Het is al heel lang geleden dat de European Association of Agricultural Economists samenkwam in Wageningen. Nu we dat voor elkaar hebben, willen we ook graag studenten uitnodigen om mee te praten’, zegt Miranda Meuwissen, universitair hoofddocent Bedrijfseconomie en één van de organisatoren van het seminar. Ze besloot daarom een studentenprijsvraag uit te zetten. ‘Studenten hebben vaak hele frisse ideeën’, weet Meuwissen, die ook groepjes studenten begeleidt bij hun Academic Consultancy Training (ACT).

De hoofdvraag is: hoe kunnen bedrijfsrisico’s in de landbouw beter worden afgedekt? Meuwissen: ‘In Europa zijn er eigenlijk alleen potjes voor compensatie van grote schade, bijvoorbeeld door een dierziekte-uitbraak. In de VS verzekeren boeren zich ook tegen lagere opbrengsten of een lagere prijs. Daardoor zijn boeren veel zekerder van hun inkomen.’

Landbouwverzekeringen introduceren is alleen haalbaar als de overheid nauw betrokken is, weet Meuwissen. ‘Ook in de VS is de overheid heavily involved.’ De Europese Commissie wil graag een soortgelijk systeem in Europa. Tijdens het seminar Prospects for agricultural insurance in Europe denken wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit het bedrijfsleven daarover na. En studenten met een goed idee zijn dus ook welkom.

In een avondcollege op 14 maart zal Meuwissen toelichten dat het zowel voor agrariërs als voor verzekeringsmaatschappijen en investeerders van groot belang is dat bedrijfsrisico’s helder en inzichtelijk zijn. ‘De kapitaalmarkt heeft het liefst een eenvoudig te begrijpen index om bijvoorbeeld een inschatting te kunnen maken van de invloed van weersomstandigheden op de opbrengst en de prijs per tonnage.’ Studenten die dit college in de Leeuwenborch willen bijwonen kunnen zich aanmelden door Meuwissen te mailen.

Ideeën voor Europese landbouwverzekeringen wil Miranda Meuwissen uiterlijk 1 mei binnen hebben.