Nieuws - 20 september 2001

Prijsverhoging kantines van de baan

Prijsverhoging kantines van de baan

Het facilitair bedrijf heeft de prijsverhogingen in de kantines van de universiteit teruggedraaid. Ook de sluiting van de kantine in De Hucht is voorlopig van de baan.

Volgens interim-directeur dr. ir. Peter Booman waren de maatregelen onvoldoende doordacht en schortte het ook aan de communicatie. "Er is te veel vanuit de restauratieve dienst gedacht. De plannen waren beleidsmatig niet goed doorgesproken."

Voor veel medewerkers van de universiteit kwam de stevige prijsverhoging na de vakantie als een verrassing. Vooral gebruikers van De Hucht keken verbaasd op toen de kantine na de zomer niet meer open bleek te gaan. Zelfs het personeel van de kantine was voor de vakantie niet op de hoogte van de plannen. Het facilitair bedrijf kreeg dan ook veel klachten.

De prijsverhoging was volgens de restauratieve dienst nodig omdat teruglopende inkomsten voor een oplopend verlies zorgen. Door de prijsverhoging en de sluiting van kantines wilde het facilitair bedrijf het tekort verkleinen. De raad van bestuur heeft toegezegd de tekorten dit jaar te dekken. Volgend jaar worden de kantines uitbesteed aan een cateraar. Dat betekent volgens Booman niet dat de prijzen dan alsnog omhoog gaan. De universiteit zal de cateraar waarschijnlijk een bijdrage geven om ervoor te zorgen dat de prijzen voor studenten en medewerkers laag blijven. | K.V.