Nieuws - 2 oktober 2008

Prijs voor emulsieonderzoek

Prof. Martien Cohen Stuart, hoogleraar Fysische Chemie en Kolloïdkunde aan Wageningen Universiteit, heeft op 1 oktober de AkzoNobel Science Award 2008 ontvangen. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, die de jury vormde, roemt Cohen Stuart om zijn beschrijvingen van veranderende eigenschappen van deeltjes in emulsies, zoals melk, yoghurt en mayonaise. Ook noemt de jury zijn talent om ontdekkingen om te zetten in innovaties. Aan de AkzoNobel Science Award is een geldprijs verbonden van 50.000 euro. De prijs wordt jaarlijks toegekend, beurtelings in Nederland en Zweden.