Wetenschap - 1 januari 1970

Prestatiebeloning voor universiteit

Prestatiebeloning voor universiteit

Prestatiebeloning voor universiteit


Leerstoelgroepen van de universiteit krijgen vanaf volgend jaar betaald op
basis van het aantal studenten en promovendi. De raad van bestuur wil het
basisbedrag dat iedere groep krijgt verlagen. Dat blijkt uit het
ondernemingsplan van Wageningen UR.

Het nieuwe model voor de verdeling van geld voor onderwijs en onderzoek
werd deze week openbaar gemaakt in het eerste gezamenlijke meerjarenplan
van de universiteit en DLO. Het plan komt voor DLO in de plaats van het
vierjaarlijkse ondernemingsplan. Bij de universiteit vervangt het het
instellingsplan.
Hoe de nieuwe manier om geld te verdelen gaat uitpakken voor de
verschillende onderdelen van Wageningen UR is nog niet duidelijk. Een
commissie onder leiding van Pim Brascamp is bezig om bedragen vast te
stellen die leerstoelgroepen per student krijgen voor verschillende
onderwijsvormen.
De raad van bestuur wil met de nieuwe manier van financieren
leerstoelgroepen belonen naar hun prestaties. Groepen die veel studenten
binnen weten te halen zullen in het nieuwe model automatisch meer geld
krijgen. Ook voor het onderzoek gaat gelden, meer productie levert meer
geld op. Het bedrag dat groepen krijgen per proefschrift gaat daarom
omhoog..
Het oude model zorgde voor een discrepantie tussen het model en de
werkelijke inspanning van de leerstoelgroepen. Omdat een groot deel van de
financiering van het onderwijs werd toegewezen als een vast bedrag per
leerstoelgroep kregen leerstoelgroepen met veel studenten slechts een klein
beetje meer budget dan groepen met weinig studenten. De departementen
Agrotechnologie en voeding en Omgevingswetenschappen kregen bijvoorbeeld
minder geld per student dan Plantwetenschappen. Dat zorgde bij de
onderbedeelde departementen voor scheve gezichten en een verhoogde
werkdruk.
De verdeling van geld volgens studentenaantallen was tot vier jaar geleden
ook gewoon in Wageningen. Vier jaar geleden koos de universiteit ervoor om
iedere groep een gegarandeerde capaciteiten te geven. Dat zou onderlinge
concurrentie verminderen. Dijkhuizen: ,,Terugkijkend moet je constateren
dat het huidige model te veel onduidelijkheden oplevert. Er waren steeds
discussies of wij het geld wel eerlijk verdeelden. Verder was er te weinig
ruimte voor ondernemerszin.’’
In het ondernemingsplan staat verder het nieuwe leerstoelenplan voor de
universiteit. Het aantal leerstoelen aan de universiteit zal volgens het
plan de komende jaren met acht worden uitgebreid. Opvallende nieuwkomers
zijn Food en Farma en Voedselvoorkeuren en voedingsgedrag. Deze twee
tijdelijke leerstoelen gaan de kern vormen van het Wageningen Taste and
Smell Centre, onderdeel van onderzoeksschool VLAG. Bij de kenniseenheid
dier komt een nieuwe hoogleraar proteonomics die zich bezig zal houden met
eiwitinteracties.

Zie ook pag 3 en pagina 11