Nieuws - 8 mei 2015

'Prestatieafhankelijke vergoedingen niet het antwoord'

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben goed herkend dat er een probleem is met het hoger onderwijs, maar hun kritiek is gebaseerd op verkeerde informatie. Aldus De Nieuwe Universiteit Wageningen.

VNO-NCW stelt op zijn website: 'Hoger onderwijsinstellingen worden nog steeds voornamelijk op studentenaantallen bekostigd met als negatief gevolg dat de concurrentie tussen instellingen draait om het zoveel mogelijk studenten binnenhalen, in plaats van de focus op kwaliteit.' Hierbij gaat VNO-NCW ervan uit dat de vergoeding evenredig met het aantal studenten groeit. Vanuit de overheid wordt echter een limiet gehanteerd: voor groene onderwijsinstelingen wordt een maximum van 2% groei vergoed. Dit is een van de redenen waarom de enorme groei van studentenaantallen in Wageningen tot een afname in kwaliteit van het onderwijs kan leiden.

Onderwijskwaliteit en onderwijsprestatie zijn twee verschillende dingen.

VNO-NCW en MKB-Nederland geven aan dat de financiering van universiteiten meer afhankelijk moet worden van prestatie. Echter gaan zij hier voorbij aan het feit dat onderwijskwaliteit en onderwijsprestatie twee verschillende dingen zijn. Kwaliteit van onderwijs is in grote mate ook afhankelijk van extra curriculaire activiteiten. Denk hier bijvoorbeeld aan bestuursactiviteiten of vrijwilligerswerk. Dit zijn belangrijke onderdelen van het studentenleven en de ontwikkeling van jonge mensen die niet in studieprestatie gemeten kunnen worden.

Te grote afhankelijkheid van prestatievergoedingen kan leiden tot een vicieuze cirkel: slecht presterende universiteiten ontvangen minder geld wat leidt tot verdere afbraak van de kwaliteit

Universiteiten, docenten en studenten willen juist minder bureaucratie en daardoor minder afhankelijk zijn van standaarden en cijfers, welke door toenemende prestatieafspraken enkel zal groeien. Daarnaast kan een te grote afhankelijkheid van prestatievergoedingen leiden tot een vicieuze cirkel: slecht presterende universiteiten ontvangen minder geld wat leidt tot verdere afbraak van de kwaliteit.

Ook zou arbeidsmarktrelevantie niet de bepalende factor voor prestatiebekostiging moeten zijn. Op deze manier worden studies gesteund die op korte termijn economisch rendement behalen, terwijl juist in het onderwijs aan de toekomst gedacht moet worden.

Wij vinden het positief om te zien dat ook bedrijven fouten in het onderwijssysteem herkennen en deze willen aankaarten, ook al zien wij de problemen in een ander licht. Wij denken dat een dialoog hier erg belangrijk is om op lange termijn ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs hoog gehouden wordt.

De Nieuwe Universiteit Wageningen reageert op berichtgeving in De Volkskrant van 7 mei over een brief die de werkgeversorganisaties stuurden aan Onderwijsminister Jet Bussemaker. De Nieuwe Universiteit is enkele maanden geleden opgericht om juist te ageren tegen het rendementsdenken in het hoger onderwijs.