Nieuws - 1 januari 1970

Presentatie studentenorganisaties bepaalt aantal bestuursbeurzen

Het systeem voor toekenning van beurzen aan studenten die actief zijn bij studentengroeperingen gaat veranderen. Omdat de studentenraadsleden aarzelden over een eigen voorstel tot verandering lanceerde rector prof. Bert Speelman een nieuw plan. Hij wordt zelf voorzitter van de commissie die nieuwe criteria gaat opstellen.

Een gelegenheidscommissie die bestaat uit de rector, drie studentenraadsleden en twee stafleden gaat gewogen criteria opstellen waaraan organisaties moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de beurzen die Wageningen Universiteit aan studentenorganisaties geeft. Ook moeten studentenorganisaties in een mondelinge presentatie gaan aangeven wat ze doen en waarvoor ze beurzen nodig hebben. Op basis van de presentatie zullen de commissieleden aan de vereniging scores toekennen per criterium, die vervolgens worden gemiddeld. Aan de hand van het eindresultaat wordt het budget voor de beurzen verdeeld onder de organisaties. De studentenclubs moeten elk jaar opnieuw een aanvraag doen. Ongeveer tien procent van het voor beurzen gereserveerde geld zal worden achtergehouden om onvoorziene zaken op te lossen en om goede ad-hocinitiatieven te kunnen ondersteunen.
De studentenfracties hadden in de studentenraadsvergadering al een eigen voorstel gedaan, een compromis voor het oorspronkelijke voorstel van studentenraadsfractie VeSte. ,,Tijdens de studentenraadsvergadering ontdekten we onzekerheden bij de fracties over hun eigen voorstel'', aldus Speelman. ,,Er werd onmiddellijk een schorsing aangevraagd. Toen heb ik met de voorzitter van de studentenraad afgesproken even een stapje terug te doen en er nog eens over te praten.'' Tijdens dat informeel overleg lieten de studentenfracties zich snel overtuigen door de rector. ,,We moesten de volgende dag meteen een ‘go’ of ‘no-go’ geven. Alle fracties hebben toen een go gegeven'' , vertelt Marcel Govaert van de progressieve studentenfractie PSF.
,,In feite doen we het bij de verdeling van het kennisbasisbudget ook zo'', aldus Speelman. De rector wil dit plan niet verplicht stellen, maar wil wel graag wat meer strategie in de verdeling van de beurzen. ,,De studenten moeten zelf keuzes maken in wat ze belangrijk vinden. Je kunt voor een beleidsarme variant kiezen en alle verenigingen geven wat ze vroeger ook kregen. Ik zou zeggen, kijk eens naar een beleidsrijke variant.''
,,Het is een sprong in het diepe'', zegt Frank Wagemans van VeSte. ,,Maar het biedt kansen.'' Hoewel het plan zeer afwijkt van het voorstel dat VeSte eerder deed, gaat de fractie toch akkoord. Wagemans denkt dat het voorstel van de rector tot minder bezwaarschriften leidt dan het compromis van de studentenraad. Daarnaast biedt het plan volgens Wagemans meer zekerheid omdat de lijst met criteria voor lange tijd wordt vastgelegd. Ook de PSF is voorzichtig optimistisch over het plan van de rector. ,,Ik kan zo één, twee, drie niet de nadelen van dit plan bedenken. Het gaat er ons om dat de verdeling eerlijk verloopt aan de hand van duidelijke criteria'', aldus Govaert.
De betrokken studentengroeperingen krijgen zo spoedig mogelijk een brief van de commissie met daarin de criteria en een oproep om hun activiteiten van volgend jaar te presenteren. | G.v.H