Nieuws - 10 september 2015

Column: Premiumsandaal

Angst voor een tweedeling. DLO-medewerkers hebben nog steeds geen nieuwe cao. Salarissen beginnen hierdoor uit de pas te lopen met die van universitaire medewerkers. Sommigen zijn bang voor een tweedeling tussen eersterangs (universiteit) en tweederangs (DLO) medewerkers. Ik zie het probleem niet zo.

Met het afrekenen op excellente individuele prestaties, H-indexen en tenure track doen we toch precies hetzelfde? Door eerste- en tweederangs medewerkers offi cieel te benoemen, kunnen we die gezonde competitie juist een extra boost geven. Daarom heb ik een alternatief strategisch plan voor Wageningen UR bedacht: de Wageningse tweetrapsraket, met Premium Research (universiteit) en een Economy Line (DLO).

Premiumonderzoekers doen gewoon waar ze zin in hebben, dat is voor fundamentele wetenschap misschien ook wel het beste. Economy-onderzoekers daarentegen richten zich volledig op contractstudies. Natuurlijk moet wel zichtbaar zijn wie bij de Premium-lijn hoort en wie bij Economy zit. Daarom stel ik verplichte bedrijfskleding voor: Economy-medewerkers moeten in pak – dat is ook handig voor het binnenhalen van contracten – terwijl premiummedewerkers hun sandalen en bergschoenen mogen houden.

Veldwerk is ook niet nodig voor Economy-medewerkers, want wat mij betreft mogen ze alleen nog maar acquisitie en simpele – goedkope – computersimulaties doen. (Ook handig voor het fi nanciële resultaat.) Literatuurstudies mogen eventueel ook, maar alleen wanneer de literatuur een beetje eenduidig is. De meeste opdrachtgevers hebben dat ook het liefste: gewoon één heldere uitkomst en verder geen geneuzel. Wie onverhoopt toch meer onduidelijkheid wil, kan altijd nog upgraden naar een premiumstudie.

Stijn van Gils (28) doet promotieonderzoek naar ecosysteemdiensten in de landbouw. Maandelijks beschrijft hij zijn worsteling met het systeem wetenschap.