Nieuws - 1 januari 1970

Premier wil snel aanpassing aan klimaat

Het nieuwe onderzoeksprogramma Adaptatie Ruimte en Klimaat, waaraan Wageningen UR gaat bijdragen, lijkt te kunnen rekenen op brede politieke steun.

Op een klimaatcongres in het Kurhaus te Scheveningen spraken maar liefst vier bewindslieden: premier Balkenende, minister Dekker van VROM, en de staatssecretarissen Schultz van Waterstaat en Van Veer van Milieu.
Balkenende wil haast maken met de aanpassing van Nederland aan de klimaatverandering. Innovatie en kennis spelen daarbij volgens de premier een centrale rol. De wetenschap is daar klaar voor, bleek uit een eerdere opmerking van prof. Pavel Kabat van Alterra. 'Met de huidige kennis kunnen we nu met investeringen in adaptatie beginnen. Ik ben ervan overtuigd dat er voldoende wetenschappelijke basis voor is.'
Aanleiding voor het congres dat door drie Bsik-onderzoeksprogramma's werd georganiseerd - Klimaat voor Ruimte, Habiforum en Leven met Water - was de motie van Eerste-Kamerlid Wouter Lemstra om meer op langetermijnbeleid in te zetten en Nederland ruimtelijk aan te passen aan de verwachte gevolgen van klimaatverandering. Naast de bewindslieden was er in de zaal een grote vertegenwoordiging van de lagere overheden - provincies, waterschappen, gemeentes - en waren er ook opvallend veel mensen uit het bedrijfsleven en van natuurorganisaties. / MW