Nieuws - 4 juni 2017

Precisielandbouw voor Afrikaanse boeren

tekst:
Albert Sikkema

Precisielandbouw is niet alleen voorbehouden aan moderne westerse boeren. Ook kleinschalige boeren in West-Afrika kunnen precisielandbouw gebruiken om hun oogsten en arbeidsproductiviteit te verbeteren. Dat blijkt uit een publicatie van de Wageningse agro-ecoloog Ken Giller met internationale collega’s.

Dit gierstveld in Burkina Faso is bewerkt volgens de zaïmethode, met ondiepe kuiltjes waarin water en organisch materiaal worden opgevangen. ©Shutterstock

Boeren in de droge deel van West-Afrika kampen met slechte plantengroei, variabele neerslag, lage bodemvruchtbaarheid en een gebrek aan arbeid. Bovendien hebben ze weinig geld en hulpbronnen om deze problemen op te lossen. Daarom hebben ze baat bij teeltmaatregelen die efficiënt gebruikmaken van de beschikbare hulpbronnen en de risico’s op een slechte oogst verminderen. Deze precisielandbouw kan ze helpen om hun productie te verbeteren, schrijven de onderzoekers.

Kunstmest
Een voorbeeld is het graven van kuilen waarin je het water en de meststoffen concentreert, zoals in de zaïcultuur in Burkina Faso, in combinatie met tijdig zaaien en wieden. Bij deze teeltmethode loont het verder om grote zaden te selecteren en die voor het zaaien te behandelen met een mix van pesticiden en fungiciden. Deze behandeling levert al gauw een opbrengstverhoging van 15 procent op. Voorts kan het gericht strooien van kunstmest in de kuilen de productie nog eens verdubbelen.

Voedselzekerheid
Bovendien kan de distributie en het gebruik van zaden en kunstmest sterk verbeteren als deze wordt gemechaniseerd. Dat zorgt ook voor arbeidsbesparing in het zaaiseizoen. En ten slotte kunnen de kuilen, als ze ruim voor de zaaidatum worden gegraven, water vasthouden en erosie voorkomen. Deze combinatie van maatregelen zorgt voor veel meer voedselzekerheid in de regio. De principes zijn toepasbaar op alle belangrijke gewassen in het droge deel van West-Afrika, concluderen de onderzoekers.