Nieuws - 1 januari 1970

Praktijkonderzoek vraag hulp bij roekenmysterie

Praktijkonderzoek vraag hulp bij roekenmysterie

Praktijkonderzoek vraag hulp bij roekenmysterie


Roeken kunnen behoorlijke schade toebrengen aan percelen met pas gezaaide
snijmaïs. Vaak doen ze dat uit pure baldadigheid: ze eten de
snijmaïskorrels niet eens altijd op. Pogingen van het Praktijkonderzoek
Veehouderij om het probleem te verhelpen bleken vergeefs. Praktijkonderzoek
roept nu op om suggesties te doen.
Op verzoek van biologische boeren wilde Praktijkonderzoek erachter komen
waarom roeken schade veroorzaken aan percelen pas gezaaide of jonge
biologische snijmaïs, en hoe dit te voorkomen is. De boeren plaatsen zelf
vaak apparaten die geluid maken, zoals een kanon of een opblaaspop met
sirene. Maar de roeken trekken zich hier niet altijd wat van aan: ook
rondom de pop rukken ze jonge plantjes uit. In het verleden zijn
onschadelijke maar onsmakelijke stoffen aan het zaad toegevoegd. Ook dit
had geen effect. Roeken lieten zich ook niet zien op een nabijgelegen
graslandperceel waar maïs was neergelegd als voedsel. Blijkbaar behouden
roeken hun foerageergebied als ze dat eenmaal gekozen hebben, is de
conclusie. Wat dan wel helpt, weten de onderzoekers niet. Matteo de Visser,
van het Praktijkonderzoek, roept dan ook op tot suggesties. |
L.N.