Nieuws - 10 januari 2002

Praktijkonderzoek ondanks mkz niet in rode cijfers

Praktijkonderzoek ondanks mkz niet in rode cijfers

Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft quitte gedraaid in 2001. Dat resultaat viel mee, het PV rekende na de mkz-crisis op een verlies.

Door de mkz-crisis maakte het praktijkonderzoek extra kosten omdat personeel uit het mkz-gebied vervangen moest worden. Verder werden minder inkomsten geboekt omdat themadagen noodgedwongen werden afgelast. De gedaalde vleesprijzen na de mkz-crisis drukten het resultaat nog verder, het praktijkonderzoek verdient elk jaar zo'n vijf miljoen euro aan de verkoop van melk en vlees. Gestegen inkomsten uit onderzoek voor het ministerie van LNV en de productschappen zorgden er in de tweede helft van 2001 echter voor dat de boeken met een nulresultaat werden gesloten.

Het PV verwacht de komende jaren een gelijkblijvend aantal opdrachten van het ministerie en de productschappen en wil jaarlijks zo'n tien procent meer opdrachten binnenhalen van andere opdrachtgevers. | K.V.