Nieuws - 8 november 2001

Praktijkonderzoek inventariseert parasieten bij scharrelvarkens

Praktijkonderzoek inventariseert parasieten bij scharrelvarkens

Het Praktijkonderzoek Veehouderij start een onderzoek naar infecties met parasieten als lintworm en de veroorzaker van toxoplasmose bij biologische en scharrelvarkens. De gedachte is dat parasitaire infecties vaker voorkomen als varkens in contact komen met mest, ongedierte en vogels. Dat is het geval als de varkens een uitloop naar buiten hebben.

Het is meer dan vijftien jaar geleden voor het laatst onderzocht of de grondgebonden parasieten voorkomen op Nederlandse bedrijven. Ook is niet bekend of en welke parasieten de gezondheid van dieren en mensen aantasten. Het PV gaat nu in opdracht van het Productschap voor Vee en Vlees inventariseren welke parasietensoorten op varkensbedrijven voorkomen, hoe ze worden overgedragen en hoe de besmetting verloopt. Wellicht vormt ook de aanwezigheid van salmonella een onderdeel van het onderzoek, maar daar is nog geen overeenstemming over. | L.N.