Nieuws - 14 juni 2001

Praktijkonderzoek glastuinbouw toch naar Bleiswijk

Praktijkonderzoek glastuinbouw toch naar Bleiswijk

Minister Brinkhorst blijft bij zijn keuze voor nieuwbouw van het proefstation voor glastuinbouw in Bleiswijk. Hiermee legt hij een verzoek van de gemeente Naaldwijk en de door de Tweede Kamer aangenomen motie van Waalkens naast zich neer. Beide pleitten voor uitbreiding van de bestaande locatie in Naaldwijk.

De minister deed zijn uitspraak op 1 juni, ruim twee maanden nadat de motie was aangenomen. Dat betekent eindelijk duidelijkheid voor de medewerkers van het praktijkonderzoek glastuinbouw. De ondernemingsraad had al eerder aangegeven voorstander te zijn van nieuwbouw in Bleiswijk. Ook dr. ir. Robert van Gorcom, clustermanager glastuinbouw van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, is blij met de beslissing. Hij verwacht dat het nog zeker drie jaar zal duren voor de nieuwbouw klaar is.

Centraal voor de minister staat dat het praktijkonderzoek een goede infrastructuur nodig heeft. Dit vraagt 45 miljoen gulden meer investering dan opknappen en uitbreiden van de bestaande locatie. Dit zal volgens hem echter niet tot hogere exploitatie- en onderzoekskosten leiden. De keuze voor Bleiswijk past bovendien in het beleid om nieuwe tuinbouwgebieden te ontwikkelen in Zuid-Holland. | M.H.