Nieuws - 1 januari 1970

Praktijkonderzoek bollenteelt maakt dreigement niet waar

Praktijkonderzoek bollenteelt maakt dreigement niet waar

Praktijkonderzoek bollenteelt maakt dreigement niet waar

De bloembollensector heeft Wageningen UR niet de rug toegekeerd, hoewel de nieuwbouw voor het laboratorium voor bloembollenonderzoek nog niet is geregeld. Het proefstation en de twee sectororganisaties, die op 26 juli overlegden over de deelname aan het Plantaardig Praktijkonderzoek binnen Wageningen UR, hebben de beslissing over deelname uitgesteld tot de tweede helft van september

Eind juni kondigde bestuursvoorzitter mr Henk Westerhof van het bollenonderzoek aan dat hij Wageningen UR de rug zou toekeren als het ministerie van LNV niet voor de zomer duidelijkheid zou scheppen over de nieuwbouw voor het praktijkonderzoek in Lisse. Die duidelijkheid is er nog niet, aangezien het ministerie en Wageningen UR vasthouden aan hun eis dat de bollensector de huisvesting overdraagt aan Wageningen. We hebben daarop besloten: we doen even niets, we hebben tijd nodig om na te denken, aldus directeur dr ir Kees Rijnierse van het laboratorium voor bloembollenonderzoek. Na de bollenoogst nemen we een beslissing.

Ook de onderhandelingen met de akkerbouwsector over het praktijkonderzoek zitten in een impasse, meldt ir Addy Risseeuw van LTO Nederland. We zijn er nog niet uit. LTO en LNV zijn het eens over de tariefstructuur en de interne organisatie van het praktijkonderzoek, maar nog niet over de eigendomsverhoudingen. Het ministerie en Wageningen UR willen dat de roc's, de regionale onderzoekcentra, hun gebouwen en grond overdragen aan Wageningen, maar de besturen van de roc's gaan daar niet mee akkoord. Misschien is er overleg nodig op het niveau van de minister om deze impasse te doorbreken. A.S