Nieuws - 2 oktober 2008

Praktijkcentrum voor megaboeren

Nij Bosma Zathe, het praktijkcentrum voor de melkveehouderij van Wageningen UR, wil de komende jaren groeien van tweehonderd naar zeshonderd koeien. De schaalsprong maakt deel uit van het initiatief Dairy Valley.
Veel melkveehouders die snel groeien, komen in de problemen omdat ze niet zijn getraind in hun nieuwe rol. Dairy Valley wil daarin voorzien.
‘Zeventig koeien melken is overzichtelijk, zevenhonderd koeien niet’, vertelt Barend Spliethoff van de Animal Sciences Group (ASG). ‘Dan heb je een managementsysteem nodig, je span of control is dan vele malen groter. Naast boer ben je ook werkgever van tien mensen in loondienst.’
De initiatiefnemers willen onder meer een topopleiding voor managers in de melkveehouderij opzetten. Daartoe gaat Van Hall Larenstein samen met PTC+ en AOC Friesland een onderwijs- en trainingsprogramma aanbieden.
‘Ze werken nu niet samen’, verklaart Spliethoff, ‘en de grote ondernemers halen hun kennis in toenemende mate uit het buitenland. Die ontwikkeling willen we keren.’ Ook toeleverende bedrijven in de melkveesector maken deel uit van Dairy Valley, die zeven ton beschikbaar heeft voor onderzoek en training. Het Friese Nij Bosma Zathe moet de plek worden waar onderzoekers, ondernemers en studenten kennis gaan uitwisselen over grootschalige melkveehouderij en aanverwante zaken als dierenwelzijn, weidevogelbeheer en bio-energie.