Nieuws - 1 januari 1970

Praktijkcentrum vee nu ook voor weidevogels

Het in Friesland gelegen praktijkcentrum voor melkveehouderij Nij Bosma Zathe van de Animal Sciences Groep (ASG) heeft er een functie bij gekregen: dat van weidevogelcentrum. Het centrum moet bijdragen aan een effectiever weidevogelbeheer in de melkveehouderij.

Het weidevogelcentrum, gefinancierd door het ministerie van LNV en de EU, moet als informatieloket fungeren voor melkveehouders in Groningen, Friesland en Drenthe, en dan met name voor de loonwerkers en de vrijwilligers in het weidevogelbeheer. Zij zijn het die het weidevogelbeheer in de praktijk moeten brengen, en zij kunnen nog wel wat informatie gebruiken over het hoe en waarom van de maatregelen, is het idee. Volgens Marleen Braker van Praktijkonderzoek ASG in Lelystad kan de uitvoering van het weidevogelbeheer heel wat beter: 'Wat we vaak horen is dat loonwerkers niet inzien waarvoor bijvoorbeeld een maatregel als langzamer maaien nodig is, of waarom het beter is met minder brede maaimachines te werken. Er is niet zoveel begrip voor en dat kan leiden tot halfslachtig werk. Hier moet het weidevogelcentrum op inspelen. De loonwerkers en ook vrijwilligers moeten beter voorgelicht worden.' Ook zouden meer veehouders moeten deelnemen aan weidevogelbeheer, meent Braker. Naar schatting twintig procent van het grasland in Noord-Nederland valt nu onder weidevogelbeheer. 'Dat is nog niet genoeg. Je ziet hoe het gaat met de weidevogels zoals de kievit en grutto in ons land. Het aantal loopt nog steeds terug.' / HB