Nieuws - 6 januari 2016

Praktijkcentrum Raalte eindelijk verkocht

tekst:
Albert Sikkema

Het voormalig praktijkcentrum voor de varkenshouderij in Raalte van Wageningen UR is eindelijk verkocht. Daarmee is de concentratie van het praktijkonderzoek van Wageningen UR vrijwel afgerond.

<foto: Comfort Class stal in Raalte>

Het gemengde bedrijf in Raalte, waar zowel biologische als gangbare varkens werden gehouden, stond lang te koop. In 2010 besloot Wageningen UR om het proefbedrijf te verkopen en het varkensonderzoek te concentreren in het Brabantse Sterksel. Maar door de lage vleesprijzen ging het dermate slecht met de varkenshouderij dat zich geen kopers aanmeldden, vertelt Jan Schuijt van het Facilitair Bedrijf. Vorig jaar meldden zich opeens drie belangstellenden.

Het praktijkcentrum in Raalte werd bekend met de welzijnsvriendelijke Comfort Class stal die Wageningse onderzoekers samen met de Dierenbescherming en LTO ontwikkelden. De gangbare tak van het bedrijf werd enkele jaren geleden stopgezet, maar het biologische deel was nog in bedrijf tot de Kerst. Wat de nieuwe eigenaar met het bedrijf gaat doen, weet Schuijt niet.

De concentratie van het varkenspraktijkonderzoek is hiermee afgerond. Die van het melkveeonderzoek is nog gaande. Nu de nieuwbouw van Dairy Campus in Leeuwarden bijna klaar is, treft Wageningen UR voorbereidingen om de Waiboerhoeve in Lelystad te verpachten. Deze hoeve huisvest nu nog enkele honderden melkkoeien die dit jaar naar Leeuwarden verhuizen. Wageningen UR houdt de Waiboerhoeve in eigendom.

Voor proefbedrijf De Marke van Wageningen UR verandert er voorlopig niets, zegt bedrijfsleider Zwier van der Vegte. Dit melkveeproefbedrijf blijft bestaan zolang er voldoende onderzoeksopdrachten binnenkomen op het gebied van bodem- en mineralenbeheer en mestverwerking. Door de nieuwe mestwetgeving heeft De Marke in het Gelderse Hengelo voorlopig voldoende opdrachten, zegt Van der Vegte.