Organisatie - 10 januari 2008

Prachtig proza

‘Ik weet het nog zo net niet’, bekent Martin Kropff. ‘Of de medezeggenschapsjongens op Van Hall Larenstein dit wel zo leuk zullen vinden.’ Mistroostig kijkt de rector magnificus naar de brief die hij straks gaat uitdelen.
‘Kom kom’, zegt Aalt Dijkhuizen.
‘Een beetje meer vertrouwen, Martin’, zegt Tijs Breukink. ‘Het is een heel mooie brief.’
‘Hij is warm van toon’, glundert Aalt Dijkhuizen. ‘Moet je horen: de directieraad is niet langer gerechtigd zich als College van Bestuur te presenteren.’
‘Prachtig proza’, zegt Breukink genietend.
‘Hier komt mot van’, sombert Kropff.
‘Welnee’, zegt Dijkhuizen. ‘Deze brief is een warme deken die wij van Centraal over de bibberende schouders van onze hbo-vrienden gaan leggen.’
‘Begrijpelijk en zonder al te veel moeilijke woorden’, zegt Breukink.
‘Dit is een machtsgreep’, zegt Kropff. ‘We gaan VHL definitief annexeren.’
‘Friesland is ook geannexeerd’, zegt Breukink. ‘En zijn de Friezen er ongelukkiger van geworden? Dat wij ze hebben geleerd hoe ze netjes Nederlands moeten spreken?’
‘Of wat dacht je van de Nederlandse Antill…’, begint Dijkhuizen. De leider der leiders valt halverwege zijn zin stil als hij ziet dat Breukink zijn hoofd schudt. ‘Niet doen?’, vraagt Dijkhuizen.
‘Minder gelukkig voorbeeld, Aalt’, zegt Breukink zachtjes.
‘Ik snap het al’, zucht Kropff, starend naar de brief. ‘Maar is dit niet verschrikkelijk horkerig voor Erica? Momenteel worden er vraagtekens gesteld bij de kwaliteitsaspecten van VHL. De studentenaantallen zijn te laag, de ontwikkeling van de instelling deugt niet, de ondersteunende diensten leveren broddelwerk.’
‘U spreekt in raadselen, rare rector’, zegt Breukink.
‘En dan besluiten we met zo’n geniepig zinnetje als: De Raad van Bestuur kiest er daarom voor om een duidelijk boegbeeld met overwicht en gezag als Algemeen Directeur aan te stellen.’
‘Ik ben je even kwijt’, zegt Breukink.
‘Alsof Erica er niks van heeft gebakken’, verduidelijkt Kropff.
‘Onzin’, vindt Dijkhuizen.
‘Maar dat staat er helemaal niet’, zegt Breukink verbaasd.