Organisatie - 1 januari 1970

Post/ Uitnodiging van VeSte

Naar aanleiding van de berichtgeving over de studentenraad in Wb14 wil VeSte graag reageren. De indruk wordt namelijk gewekt dat de studentenraad onvoldoende contact met de achterban onderhoudt en niet weet wat er speelt binnen Wageningen. En dat studenten geen besef hebben van ons werk. Dit betreuren wij, aangezien er wel degelijk veel energie in het contact met studenten gestoken wordt.

Zo is VeSte aanwezig bij vergaderingen van verscheidene OpCies, het studieverenigingenoverleg (StuVOWa), studentenradio, studentenzaken Forumgebouw, constituties van studenten- en studieverenigingen en Contractus (overleg tussen de vier grote studentenverenigingen). Daarnaast hebben we een nieuwsbulletin, een website met forum, een e-mailadres, een telefoon en vijf enthousiaste fractieleden.
Verder heerst de gedachte dat VeSte er enkel is voor de verenigingsstudenten. VeSte zet zich, als onderdeel van de studentenraad, in voor de gehele studentenpopulatie. Bij specifieke onderwerpen ligt het accent op de student die zich naast zijn/haar studie wil ontplooien, maar de meeste onderwerpen zijn voor iedere student van belang. Een onderwerp waar we ons extra voor inzetten is bijvoorbeeld de FOS. Dit heeft wederom geresulteerd in een goede behandeling van het FOS-budget, waar voorlopig niet op bezuinigd wordt.
Oftewel, alle studenten zijn van harte welkom om met ons mee te denken of vragen te stellen via de mail, telefoon of door gewoon langs te komen op het VeStekantoor te LA13.

VeSte-fractie 2005/2006