Nieuws - 1 april 2010

Post Resource#16

tekst:
Gastredacteur

Met stijgende verbazing hoorde ik een interview op Radio 1 met onze collega Johan Sanders (hoogleraar Agrotechnologie) over de KLM die biobrandstof gaat gebruiken. Hij vindt dit een goed idee.

22-post-biobrandstof.jpg
En hoe zit het dan met landbouwgrond die eigenlijk voor voedselproductie moet worden gebruikt?, vroeg een van de interviewers. Dat zou geen probleem zijn, want slechts anderhalf procent van ons landbouwareaal wordt voor biobrandstof gebruikt. Verbeterde technologieën kunnen het probleem van voedseltekort veel beter oplossen. Je zult maar honger hebben omdat net die anderhalf procent nu niet wordt gebruikt.
Ook Greenpeace werd op het verkeerde been gezet. We kappen al tientallen jaren oerwoud, maar dat is vooral omdat we nog steeds dat mooie hardhout willen gebruiken. Uit eigen informatie weet ik dat multinationals bezig zijn met kappen van bossen voor de aanplant van palmplantages.
Ik ben geen milieuactivist. Wel vind ik het jammer dat als een Wageningse hoogleraar als deskundige wordt gevraagd, die dan uiteindelijk slechts zijn eigen mening blijkt te geven. Een opmerking, dat het misschien beter zou zijn om het openvallend bosareaal te gebruiken voor duurzame voedselproductie in plaats van biobrandstof, zou niet verkeerd zijn geweest. Of er zou zelfs opnieuw bos ingeplant kunnen worden. Ik las in De Gelderlander een artikel over succesvolle bosaanplant voor orang-oetans op Borneo. Verder miste ik een opmerking over tweede generatie biobrandstoffen. Het kan best zijn dat ik verkeerd ben ingelicht over de achtergrond hiervan, maar met de technologieën van professor Sanders kan hier volgens mij veel gewonnen worden. Betere technieken voor voedselproductie, waar we nu over denken, zijn pas over een aantal jaren operationeel; veel wereldburgers hebben nu honger, niet straks.
Ik geloof niet in eerste generatie biobrandstoffen, wel in de tweede generatie. En ik geloof ook in minder economie en in meer duurzaamheid. En ik stel vooral deskundigen op prijs die niet alleen de (financiële?) voordelen, maar ook de nadelen van nieuwe ontwikkelingen genuanceerd belichten. Een gemiste kans voor Wageningen UR./Leo van Raamsdonk, Rikilt