Nieuws - 21 januari 2010

Post Resource#11

tekst:
Gastredacteur

Toen ik de kerstboodschap die ik per post van Aalt Dijkhuizen kreeg las, moest ik aan Foodservice denken, een Amerikaans onderdeel van Ahold. Opgejaagd door de bonuscultuur had een directeur van Foodservice nog niet gerealiseerde kortingen op de inkopen van het komende jaar bij de winst van het lopende jaar opgeteld: de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Dat bleek overigens ook boekhoudkundig streng verboden te zijn.

22-illustratie-VHL-Vooruit.jpg
 
Hetzelfde idee kreeg ik bij de opmerkingen van Aalt Dijkhuizen over het plan 'Van Hall Larenstein Vooruit' (VHLV). Volgens hem had dit plan nu al bijgedragen aan de iets betere score van de Hogeschool in de Keuzegids hoger onderwijs. Echter, de planvorming is op dit moment nog in volle gang. En de enquêtes voor de keuzegids zijn enkele maanden geleden al afgenomen. Voor zover we vooruit zijn gegaan komt dat, volgens mij, niet door VHLV, maar doordat docenten, ondersteunende afdelingen en locatiemanagement na de chaos en het rumoer van de recente fusies, reorganisaties, verhuizingen en onderwijsveranderingen eindelijk weer de ruimte hadden om datgene te doen waar ze voor betaald worden: onderwijs verzorgen. In een dergelijke situatie is het onaangenaam als een topman, wellicht opgejaagd door de bonuscultuur in de top van de WUR, probeert met de eer van de resultaten van docenten, ondersteunende afdelingen en het locatiemanagement te gaan strijken.
Let wel: de Hogeschool scoort in de Keuzegids zeker op het punt 'organisatie' nog steeds slecht. Dat moet beter. Maar hoe moet dat dan wel? De Hogere Agrarische School Den Bosch, die wel goed scoort, laat zien hoe dat moet. Korte lijnen en verder betrokken en rustig, geduldig, en hardnekkig telkens weer de puntjes op de i zetten in plaats van telkens weer alles veranderen. Een saai en weinig spectaculair maar wel noodzakelijk proces van vele, vele jaren. Een korte-termijnbonuscultuur staat zo'n proces alleen maar in de weg.
Wellicht valt het te overwegen om, bij herbenoeming van WUR-bestuurders, het bonussysteem in heroverweging te nemen. Het is demotiverend en leidt, omdat de organisatie van het onderwijs nu eenmaal gebaat is bij saaiheid, regelmaat en rust en niet bij het zoveelste spannende veranderingsplan, ook tot verkeerde prioriteiten bij de top. Wat we nodig hebben is niet één groots plan, maar vele kleine verbeteringen./Merijn Knibbe, Leeuwarden