Nieuws - 4 maart 2010

Post Resource 14

tekst:
Gastredacteur

In de verkiezingskrant van de SP Wageningen staan aantoonbare onwaarheden over Idealis, de studentenhuisvester in Wageningen en Ede. Ik reageer vrijwel nooit in het openbaar op uitspraken van politici, maar nu in een SP-verkiezingskrant stuitende onwaarheid over onze organisatie wordt beweerd, moet ik dat wel weerleggen.

22-illubrief-sp-idealis.jpg
In de SP-krant schrijft Chris Verweij, nummer 3 op de SP-lijst: 'Studentenhuisvester Idealis richt zich te veel op nieuwe doelgroepen en op winst maken.'
De feiten over 'nieuwe doelgroepen': Idealis richt zich niet op nieuwe doelgroepen, maar blijft juist trouw aan het bouwen en beheren voor studenten en aio's. Dat staat in ons ondernemingsplan (www.idealis.nl), maar blijkt ook uit onze dagelijkse activiteiten. Idealis is stevig aan het bijbouwen voor de groeiende studentenpopulatie. Concrete projecten worden over enkele maanden respectievelijk eind volgend jaar opgeleverd; in totaal voor een kleine 400 studenten. Ook zijn er vergevorderde plannen om nog eens 600 nieuwe studentenkamers toe te voegen. Wij richten ons dus niet op nieuwe doelgroepen, maar gaan nog steeds voor de studenten. De feiten over winst: Idealis is als sociaal huisvester helemaal niet gericht op winst maken en lijdt zelfs al jarenlang verlies (Jaarverslag op www.idealis.nl). Natuurlijk proberen we wel quitte te spelen.
Dan de meest stuitende onwaarheid van 'onze derde man, student zonder kamer', zoals de Wageningse SP hem noemt. 'Daarnaast is hij dit jaar in Wageningen gaan studeren. Helaas moet hij nog iedere dag op en neer reizen want er is geen kamer voor hem.' De feiten: Verweij woont al sinds december 2009 bij Idealis op de Marijkeweg, overigens nadat hij eerst een hem aangeboden kamer op de Haarweg had geweigerd./Hans van Medenbach, directeur-bestuurder Idealis Wageningen