Nieuws - 1 januari 1970

Post/ Koolstofopslag (2)

In zijn reactie op het artikel ‘Bodem kan geen extra CO2 binden’, dat verscheen in Wb13 van 20 april naar aanleiding van ons artikel in PNAS, maakt Prof. L. ’t Mannetje een aantal interessante opmerkingen over koolstofopslag in graslanden. Zo stelt hij dat een verandering in vegetatie tot een toename van bodemkoolstof kan leiden, wat hij vervolgens met verschillende voorbeelden illustreert.

Hij verwijst onder andere naar een paper van Fisher c.s. (1994), waarin wordt aangetoond dat na een switch van savanne naar grasland de hoeveelheid koolstof in de bodem drastisch toeneemt. We zijn ons bewust van deze resultaten, die inderdaad een rol kunnen spelen bij het reduceren van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. We willen echter benadrukken dat dit op geen enkele manier in tegenstrijd is met de bevindingen van ons onderzoek.
Ons artikel gaat niet over de vraag of een verandering in vegetatie en/of landgebruik invloed heeft op koolstofopslag in ecosystemen, maar over de vraag hoe deze systemen reageren op een verhoogde CO2-concentratie per se. Voor ons onderzoek hebben we alle beschikbare data van CO2-verrijkingsexperimenten samengevat met behulp van meta-analyse, een statistische methode. Details van het onderzoek zijn beschikbaar als supporting information op de website van PNAS (www.pnas.org/cgi/content/full/0509038103/DC1).
Eén van de belangrijkste uitkomsten van onze analyse is dat in experimenten waarin geen of weinig extra N werd toegevoegd, een verhoogde CO2-concentratie niet leidt tot een hoger koolstofgehalte in de bodem. Alhoewel een nieuw gevormd grasland grote hoeveelheden koolstof kan opslaan, gebeurt dit grotendeels onafhankelijk van de CO2-concentratie in de atmosfeer.
Dit laatste is ook de conclusie van een recente publicatie van Reich c.s. in Nature. In hun artikel laten zij zien dat het effect van verhoogde CO2 op biomassaproductie in een nieuw gevormd grasland afneemt met de tijd. Alleen in grasvelden die extra stikstof ontvingen bleef het effect van verhoogde CO2 onveranderd hoog. Wat Reich c.s. en ons paper dus aantonen is dat zonder ingrijpen van de mens (bijv. door het toedienen van nutriënten), ecosystemen weinig kunnen helpen om hogere CO2-concentraties in de atmosfeer te reduceren.

Kees-Jan van Groenigen, Johan Six, Marie-Anne de Graaff, Nico van Breemen en Chris van Kessel van Wageningen Universiteit en UC-Davis, USA