Organisatie - 1 januari 1970

Post/ Geachte rector

De publiciteit zoeken met een brandende kwestie dient slechts als uiterst redmiddel gebruikt te worden. Een kwestie als Internationaal Bestuur is hier geen uitzondering op. Internationaal Bestuur, of IB voor insiders, is een nevencurriculum dat door elke masterstudent gevolgd kan worden. Het biedt studenten mogelijkheden om hun studie te verbreden voor een mogelijk toekomstige baan in een internationale context. Helaas valt een dergelijk nevencurriculum buiten de boot als het om geld gaat.

Een poging om de rector van deze universiteit de situatie uit te leggen en zijn mening te vragen, liep op niets uit. Op 9 februari heb ik een e-mail gestuurd naar rector@wur.nl met daarin bovenstaande boodschap. Dit emailadres was onder andere ingesteld om tips naar de rector te sturen om het onderwijs te verbeteren. Van toepassing, dacht ik zo.
Op 22 maart had ik nog geen antwoord gekregen en heb ik een herinnering gestuurd. Nog dezelfde dag kreeg ik antwoord van Simon Vink dat de e-mail tussen wal en schip was gevallen en dat hij de inhoud zou voorleggen aan de rector. Op moment van schijven (23 april) heb ik nog steeds geen antwoord mogen ontvangen.
Ik vind het zo lang onbeantwoord laten van een brief een schandelijke zaak. Helaas past het perfect in de traditie rondom het bestaan van Internationaal Bestuur. Al jarenlang durft niemand een beslissing te nemen. Bij deze wil ik u, rector, uitdagen om een standpunt in te nemen over dit nevencurriculum. Allereerst, vindt u een dergelijk nevencurriculum belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs aan deze universiteit? En nog belangrijker, durft u de consequenties van een eventueel positief standpunt te aanvaarden door er daadwerkelijk geld voor vrij te maken?
U mag mij zowel privé als publiekelijk antwoorden. Die keuze laat ik aan u, de tijdsduur liever niet. De onzekerheid heeft lang genoeg geduurd.

Hoogachtend,
Joost Hulsbos