Nieuws - 1 januari 1970

Post/ Besluitvorming

In een redactioneel commentaar op het interview met dr. Tijs Breukink (Wb8, pagina 9) schrijft Jasper Harms dat Breukink groot gelijk heeft wanneer hij zegt dat de besluitvorming bij Wageningen UR te traag verloopt. Al jaren geeft ook de Centrale Ondernemingsraad (COR) aan dat dit een groot cultuurprobleem is binnen Wageningen UR.

Jasper Harms nam als voorbeeld de discussie over het nieuwe instellings- en ondernemingsplan (IPOP). De COR zou deze discussie verkeerd aanpakken door over een groot aantal onderwerpen te willen praten. Ze zou zich moeten beperken tot de meest belangrijke zaken. Hier zijn enkele kanttekeningen bij te maken.
Natuurlijk moet de medezeggenschap meepraten over het IPOP. Het is het overkoepelende plan voor de jaren 2007-2010. Harms meent dat dit soort plannen maar voorlopig zijn, en dat er naar hartelust van wordt afgeweken. Dat is niet zo. Het IPOP 2003-2006 wordt nu ook heel goed tegen het licht gehouden om te zien wat er wel en niet van is terechtgekomen. In het overleg tussen de raad van bestuur en de COR is de afgelopen jaren, als voorbereiding op het IPOP 2007-2010, al uitgebreid van gedachten gewisseld over de inhoud van onderwijs en onderzoek, het aanbrengen van focus daarin, de gewenste kwaliteit ervan, de verdeling van de beschikbare gelden en het HRM-beleid.
In het kader van IPOP 2007-2010 heeft de raad van bestuur ook de basis van de organisatie uitgenodigd mee te praten. Dat is nieuw en het is een goed initiatief. Om de discussie enigszins te structureren heeft de COR op een rijtje gezet wat zij in het verleden vond over een aantal onderwerpen in het IPOP. Van hieruit zullen in de komende maanden standpunten worden geformuleerd. De decentrale ondernemingsraden zullen hier ook bij worden betrokken. Het document waar Harms op doelt, is dus geen ‘voorlopig standpunt’ over het nieuw op te stellen IPOP. Het standpunt van de medezeggenschap moet nog vorm krijgen.
In tegenstelling tot wat Harms suggereert spreekt het vanzelf dat de COR en de decentrale ondernemingsraden de hoofd- en de bijzaken scherp scheiden. Voor de zomer moeten de plannen voor IPOP 2007-2010 op hoofdlijnen klaar zijn. Het is derhalve nu geboden om mee te denken over belangrijke zaken zoals de financiering van DLO en WU, de gewenste mate van integratie tussen beide onderdelen, en het leerstoelenplan.
Onze conclusie: Jasper Harms stelt dat het IPOP niet belangrijk is, maar hierin vergist hij zich deerlijk. Hij vergist zich ook als hij denkt dat het besluitvormingsproces door meedenken wordt vertraagd.

Namens het dagelijks bestuur van de COR,
Wouter van Doorn