Nieuws - 18 juni 2020

‘Positieve discriminatie lost ongelijkheid niet op’

tekst:
Tessa Louwerens

Discriminatie is een complex probleem dat je niet oplost door bepaalde groepen een voorkeursbehandeling te geven, denkt promovendus Sanne van den Berg. Daarom stelt ze: ‘Positive discrimination is still discrimination.’

Promovendi moeten bij hun proefschrift een handjevol stellingen inleveren. In deze rubriek geven ze toelichting bij hun prikkelendste stelling. Deze keer Sanne van den Berg die op 12 juni promoveerde bij Environmental Sciences op haar onderzoek naar de gevoeligheid van verschillende soorten waterdiertjes voor chemische stoffen in oppervlakte water.

‘Discriminatie is een erg complex probleem en de aanpak is gecompliceerd. Natuurlijk moeten we daarin alle mogelijke routes bewandelen en ik snap dat positieve discriminatie een poging is om het de goede kant op te sturen. Denk bijvoorbeeld aan TU Eindhoven waar tijdelijk alleen vrouwen werden aangenomen voor wetenschappelijke posities. Dat werkt wel. Maar als vrouw lijkt mij het niet fijn om op die manier aangenomen te worden.

Je vraagt je altijd af waarom je de positie hebt gekregen

Je vraagt je altijd af waarom je de positie hebt gekregen. En anderen kijken misschien afgunstig naar je, omdat je die positie alleen om die reden zou hebben gekregen. Hiermee los je de ongelijkheid niet op, daarvoor moet de mindset eerst veranderen. Ik snap dat je mensen een duwtje in de rug wilt geven. Maar op lange termijn lost het de onderliggende maatschappelijk- sociale problemen niet op. ‘

Met de Black Lives Matter-protesten wordt momenteel extra aandacht gevraagd voor discriminatie. Dat vind ik goed. Ik vind het ook lastig om mijzelf hierover uit te laten: het is een gevoelig onderwerp en wie ben ik om daar wat over te zeggen? Toch vind ik het belangrijk dat we hierover praten. Zelf heb ik gelukkig nooit discriminatie ervaren, in ieder geval niet bewust. Maar in het geval van positieve discriminatie, krijg je dat waarschijnlijk ook niet zo snel te horen.’