Nieuws - 18 april 2014

Positieve Natuurvisie zonder praktische gevolgen

tekst:
Albert Sikkema

Het Nederlandse natuurbeleid moet midden in de samenleving staan en een bijdrage leveren aan ons welzijn en de economie. Dat is in de kern de Natuurvisie van het huidige kabinet, bleek vorige week. Een positief geluid waarvan de praktische betekenis onduidelijk is, stelt bestuurskundige Robert Jan Fontein van Alterra.

‘Het ministerie laat met de Natuurvisie zien dat het weer wat wil met de natuur in Nederland’, zegt Fontein. ‘Dat uit zich in positieve aandacht voor de natuur na de donkere jaren onder Bleker, waarin het Rijk op natuur bezuinigde en het natuurbeleid overdroeg aan de provincies. De regering heeft vorig jaar extra middelen vrijgemaakt voor het nationale natuur netwerk, de nieuwe benaming van de EHS, en wil nu dat de natuur begrijpelijk is voor de mensen. Daarbij kijkt het Rijk niet alleen vooruit, maar sluit het ook aan bij de praktijk in de provincies die nu gaande is.’

Wat is er gaande in de provincie?

‘Alle provincies zijn bezig om hun provinciale natuurbeleid vorm te geven. Daarbij zijn ze op zoek naar nieuwe financieringsbronnen voor natuur. Daarbij kun je denken aan natuurbegraafplaatsen, gebiedsfondsen en financiering via vergroening van het Europees landbouwbeleid. Er ontstaan nieuwe organisatiestructuren en instrumenten, waarbij burgers mee gaan doen aan natuurbeleid en hopelijk ook gaan meebetalen aan natuurontwikkeling. Eigenlijk haakt deze visie daar op aan.’

En wat betekent deze visie dan voor de provincies?

‘Ik denk dat de provincies nog wel vragen hebben wat de concrete betekenis is van deze visie op hun beleid. In mijn ogen heeft deze visie vooral een sterke symbolische functie. Het Rijk maakt duidelijk: we denken na over de natuur. Dat is goed nieuws, omdat het natuurbeleid ten tijde van het vorige kabinet negatief werd benaderd en vier jaar lang heeft stilgelegen vanwege bezuinigingen en een onduidelijk decentralisatieproces.’