Organisatie - 1 januari 1970

Positief oordeel over sportcentrum

Sporthal de Bongerd is schoner dan een paar jaar geleden en heeft een betere kantine. Maar de kwaliteit van de oefenvelden en de atletiekbaan laat wel te wensen over. Dat blijkt uit een enquête van het universitair sportcentrum onder sportkaarthouders begin dit jaar.

Bijna negentig procent van de geënquêteerden is goed te spreken over de tijden waarop de accommodatie vrij te gebruiken is. Driekwart is tevreden over de tijden waarop de trainingen gegeven worden. Dit waren ook de twee redenen waarom het Wageningse sportcentrum dit jaar de eerste plaats haalde in de keuzegids Hoger Onderwijs.
De sportkaarthouders zijn ook tevreden gebruikers van de website van het sportcentrum. Minder tevreden zijn ze over de douches en wc’s. Een kwart vindt ze matig tot slecht schoon. Om te voldoen aan de landelijke kwaliteitsnormen op schoonmaakgebied moet tachtig procent van de gebruikers er tevreden over zijn. Voor de grote zaal en de kleedkamers worden die kwaliteitsnormen wel gehaald, terwijl dat in 2001 dat niet het geval was.
Uit de enquête blijkt verder dat studenten de afgelopen jaren minder zijn gaan deelnemen aan evenementen en interne competities. Volgens Henri ten Klooster, hoofd van het sportcentrum, bevestigt dat het heersende beeld dat studenten vaak zelf willen bepalen wanneer ze gaan sporten en geen verplichtingen willen.
Zwemmen, fitness en squash zijn nog steeds de populairste sporten. In het brede sportaanbod worden nog wel ballet, show dance en skeelertraining gemist.
Aan plannen voor een kunststof atletiekbaan wordt al enige tijd gewerkt. | Y.d.H.