Wetenschap - 7 januari 1999

Portret, Frans Aarts

Portret, Frans Aarts

Portret, Frans Aarts


Met twaalf melkveebedrijven gaan we in drie jaar tijd de milieunormen halen die gelden voor 2008/2010. Daarna gaan we mogelijk zelfs verder of we verbreden de bedrijven met functies als natuurbeheer. Daarvoor hebben we eerst de Nederlandse veehouderij geanalyseerd. We wilden de verscheidenheid in beeld brengen, niet oon gemiddelde.

Vervolgens moesten we twaalf melkveebedrijven selecteren die ieder representatief zijn voor een belangrijk stuk van die veehouderij; daar zijn we nu vrijwel mee klaar. Belangrijk is dat het aansprekende ondernemers zijn. Ze moeten veranderingsgezind zijn, uitstraling hebben en hun zegje kunnen doen. Zij gaan als voorbeeld fungeren voor de hele landbouw en moeten hun bedrijfsvoering ook aan anderen kunnen uitleggen.

Nu gaan we van elk bedrijf een uitgebreide analyse maken om erachter te komen waar de sterke en de zwakke punten van dat bedrijf liggen. Waar mogelijk brengen de ondernemers verbeteringen aan in hun bedrijfsvoering. Maar als dat niet voldoende is om de normen te halen dan moet de ondernemer het hele systeem aanpassen.

Zo'n project is heel belangrijk voor het aanzien van Nederland. Je laat daarmee zien dat we niet meer zeuren over de normen en dat met uitgekiend management door goedgeschoolde ondernemers ook bij stringente normen veel mogelijk is. L.N