Nieuws - 1 januari 1970

Pooh

Pooh

Pooh


Ik had mijn ideeën al klaar. Het zou gaan over de voortgaande
onderwijsinspecties in Wageningen. De hbo-fraude was namelijk nog steeds
niet tot op de bodem uitgezocht. Schuldigen waren nog niet aangewezen, laat
staan gestraft. Enige parallellen met de wapeninspecties lagen natuurlijk
voor de hand. Was de onderwijsraad (c.q. veiligheidsraad) nog steeds
verdeeld? Moest er een nieuwe resolutie komen voordat men een inval deed?
En waren er nou biologische wapens in Wageningen of niet? De opvallende
uitbraak van vogelpest op de Veluwe suggereerde in ieder geval dat een
diepgaand onderzoek gewenst was. Waar waren al die vaccins trouwens
gebleven? Had de strijd om de macht op Zodiac geleid tot de inzet van
extreme middelen? Of waren het geen gefrustreerde medewerkers maar moesten
we het in de hoek van actievoerders zoeken. Hadden - na de ‘razende
rooiers’ - de ‘kwakkelende kippen’ toegeslagen. Een nieuw soort actie van
het dierenbevrijdingsfront, onder het mom van ‘vrije uitloop of de dood’
(het werd het laatste), of ‘bio-industrie, vergas het maar’ (en
inderdaad…). Dat zou behoorlijk extreem zijn. Maar ja, heel Nederland houdt
ons inmiddels voor een links-radicaal bolwerk (na de Telegraaf nu ook te
lezen in de Volkskrant en allemaal te danken aan het feit dat Volkert van
der G. in Wageningen heeft gestudeerd). En maar door. Wageningen: altijd
actueel.
Maar ik doe het niet. Het zou niet gepast zijn; zelfs goedkoop. Nu de
oorlog raast door de woestijn, zandstormen doet verbleken, nu
bommentapijten vallen en sirenes worden overstemd door explosies, nu heb ik
geen zin om me druk te maken over futiliteiten. Om me bezig te houden met
wéér een intern conflictje op twee vierkante meter. Of om me druk te maken
over de onlangs gehouden bijeenkomst voor startende ondernemers in
Wageningen. Waar ons aller bestuurder Van Ast jonge honden op het spoor van
meer werk en dus meer succes moet zetten. Alsof DLO daar zelf zo goed in
is. Tot nu toe is het allemaal minder geworden. Kan die man zich niet
richten op LNV, waar de zoveelste bezuinigingsronde wordt voorgekookt? Of
op die zogenaamde topambtenaren die bedenken dat een studiebeurs ook
vervangen kan worden door een lening. Tja; zo lust ik er nog wel een. Maar
in plaats me daar zo druk over te maken zie ik Amerikaanse krijgsgevangenen
ondervraagd worden over hun bedoelingen in Irak, en vervolgens hun minister
tekeergaan over het - door de Iraki’s - niet naleven van de Geneefse
conventie (die de belangen van gevangen soldaten moet beschermen). Dat
waren de VS even vergeten in Afghanistan, die conventie, getuige de manier
waarop ze zelf krijgsgevangenen behandelen in Guantanamo Bay. Nee, nu even
geen gekwezel over intern gedoe in een klein Nederlands stadje met een
landbouwfaculteit. Nu even niet. En dus denk ik over iets positiefs. En ik
zie dat twee onderzoekers een wedstrijd wonnen met een essay over
dieronderzoek. Het essay is geheel geschreven in de stijl van Winnie de
Pooh. Met een mooie boodschap: alleen door samenwerken zul je ergens komen.
Hoe groot een kleine stad kan zijn. Samenwerken! Bijna vergeten. Wat een
boodschap. Een nieuwe lente; een Wagenings geluid. Er is nog hoop. Poe!
Egbert Lev