Nieuws - 20 december 2018

Poll: Het mooiste proefschrift van 2018

tekst:
Roelof Kleis

Voor de tiende keer organiseert Resource de Coverprijs. Wat is het mooiste proefschrift van 2018? Dat bepaalt u, de lezer. Stem nu.

© Helena Ligthert

Het leek de wetenschapsredactie van Resource in 2009 een aardig idee om de jaarlijkse berg aan proefschriften die op het bureau ploffen eens van een andere kant te bezien. De buitenkant. Het was de aanzet tot de eerste verkiezing van de Coverprijs. Een oordeel over de verpakking in plaats van de inhoud. Joris Sprakel streek met de eer. Hij is, na een verblijf in de VS, inmiddels weer terug in Wageningen.

De eerste jaren bepaalde een deskundige jury wie de Coverprijs verdiende. Na drie jaar werd het oordeel van de jury ingeruild voor 'wisdom of the crowd’. Oftewel, de verkiezing ging online. Dat is ook dit jaar weer het geval. Iedereen kan in principe online stemmen. Dat is wel zo democratisch. Critici wijzen terecht op het nadeel van online stemmen. Wint zo de beste cover of degene die de meeste aanhang weet te mobiliseren? De redactie hoopt dat beide waar zijn.

In 2018 verschenen er 285 Wageningse proefschriften, tien minder dan vorig jaar. Hieruit zijn tien proefschriften geselecteerd, geschreven door zes vrouwen en vier mannen. Bij die selectie is zoals gewoonlijk vooral gelet op de verrassende, originele of anderszins smaakvolle manier waarop de inhoud van de studie is vertaald in een pakkende omslag. Het resultaat is zeer divers.

Stemmen kan tot zondagnacht 6 januari 2019 twaalf uur Nederlandse tijd. De uitslag wordt online bekendgemaakt en in het eerste nummer van het nieuwe jaar.

LET OP: er kan per persoon maar een keer worden gestemd. Misbruik gaat ten koste van de genomineerde.

BE AWARE: every person can only vote once. Improper use of this right will won't help the nominee

proefschrift_006.jpg

Eetsnelheid - Janet van den Boer
Val je af door langzamer te eten? Die vraag onderzocht Janet van den Boer in het proefschrift met de dwingende titel Slow Down! De vraag naar de eetsnelheid is pakkend in zwartwit vertaald op de cover. Moet je aan tafel een haas zijn of juist een schildpad?

Eating speed - Janet van den Boer
Can we lose wait by eating more slowly? This was the research question in Janet van den Boer’s thesis with the compelling title Slow Down! The question on eating speed has been translated into a captivating black and white image on the cover. Should we be the
tortoise or the hare at the table?


proefschrift_007.jpg

Partnerkeuze - Lies Zandberg
Koolmezen zijn net mensen, blijkt uit studie van Lies Zandberg: ze willen een passende partner. De ware koolmees hoeft dus niet per se de knapste of sterkste te zijn. Een goede match paart het best. Met de koolmezen op de cover lijkt het wel goed te komen. Waar ze overlappen, staat het sein op groen.

Choice of partner - Lies Zandberg
Great tits are similar to humans, according to Lies Zandberg’s study: they want a suitable partner. The one true great tit does not need to be the strongest or most beautiful. A good match mates best. The great tits on the cover seem headed for a bright future. The light is green.

proefschrift_008.jpg

Lemurenblues - Iris I. de Winter
De lemuren (halfapen) op het ‘drijvende vlot’ Madagascar lijden onder de verstoring van hun leefmilieu door de mens. Iris de Winter bracht de gevolgen in kaart. Blijft het vlot drijven of gaat het jammerlijk ten onder? De lemuren op de cover zien de bui zo te zien al hangen!

Lemur blues - Iris I. de Winter
The lemurs (Strepsirrhini) on the ‘floating raft’ called Madagascar are suffering from the disruption of their habitat caused by humans. Iris de Winter itemised the consequences. Will the raft keep afloat or sink pitifully? The lemurs on the cover do not seem very hopeful!

proefschrift_009.jpg

Samen sterker - Daden Wardhana
Samenwerking loont, blijkt uit studie die Daden Wardhana deed op het platteland van het Indonesische West-Java. Coöperatie leidt tot minder armoede en hogere opbrengsten op het land. De omslag toont in sepia een sereen landschap met in het midden een groepje boerderijen. Let ook op de fraaie belettering voor de titel.

Strength in numbers - Daden Wardhana
A study by Daden Wardhana in the countryside of Western Java reveals that collaboration pays off. It leads to lower poverty and higher yields from the land. The cover shows a serene, sepia-coloured landscape with several farms placed centrally. Note the splendid lettering used in the title.

proefschrift_010.jpg

Ordeverstoring - Ruben Frederik Higler
Ruben Fredrik Higler onderzocht de gedragingen van zachte, glasachtige materialen. Ingewikkelde materie en moeilijk dus om kort uit te leggen. Laat staan te verbeelden op de cover. Maar niet onmogelijk. Higler heeft maar twee woorden nodig: Law & disorder, met de & op zijn kop. Briljant gevonden.

Disturbances - Ruben Frederik Higler
Ruben Fredrik Higler investigated the behaviour of soft, glass-like materials. Complex matter and difficult to explain in few words. Let alone depict it on a cover. But not impossible. Higler just needs two words: Law & disorder – with the ampersand turned upside-down. Brilliant.

proefschrift_005.jpg

Kleine oorlog – Marnix V
Tussen bacteriën en virussen woedt een wapenwedloop op leven en dood. Marnix Vlot deed onderzoek naar CRISPR-Cas sytemen (de verdediging van de bacterie) en de manier waarop virussen die omzeilen. Plastisch verbeeld door virussen die hun vizier richten op een (onzichtbare bacterie). Die bacterie staat overigens op de achterflap met een ploertendoder.

Micro war - Marnix Vlot
Bacteria and viruses wage a war for survival. Marnix Vlot studied CRISPR-Cas systems (the bacteria’s defence) and the way viruses circumvent it. Tangibly pictured by viruses aiming at an (invisible) bacterium. That bacterium is on the back cover, actually, holding a baton.

proefschrift_004.jpg

Chinese kool - XiaoXue Sun
Onze groenten zagen er niet altijd zo uit als ze nu doen. Het zijn gedomesticeerde varianten van wilde voorgangers. De Chinese XiaoXue Sun onderzocht hoe de Chinese kool aan zijn huidige uiterlijk komt en welke genen daarvoor verantwoordelijk zijn. Een eenvoudige tekening met bijpassende sierlijke belettering zorgen voor een ‘Chinese’ cover.

Chinese cabbage - XiaoXue Sun
Our vegetables did not always look the way they do today. They are domesticated variants of their wild ancestors. XiaoXue Sun from China investigate how Chinese cabbage ended in its current form and which genes are responsible for this. A simple drawing with matching graceful lettering makes for a ‘Chinese’ cover.

proefschrift_003.jpg

Ongrijpbaar - Bodille Arensman
Helpt ontwikkelingswerk? En hoe bepaal je dat dan? Dat is een stuk moeilijker dan op het eerste gezicht lijkt, laat Bodille Arensman zien in haar proefschrift. Resultaten zijn ongrijpbaar en vaak politiek gekleurd. Dat ongrijpbare verbeeldt Arensman in een soort menselijke puzzelstukjes die al of niet in elkaar grijpen. Een raadselachtig geheel.

Intangible - Bodille Arensman
Does development aid truly help? How do we determine that? In her thesis, Bodille Arensman shows it is harder than it might seem. Results are intangible and often influenced by politics. Arensman depicts this intangibility using human puzzle pieces that sometimes hold on to each other. An enigmatic image.

proefschrift_001.jpg

Bomen scannen - Alvaro Ivan Lau Sarmiento
Hoe meet je de karakteristieken van een tropische boom, zonder die boom te kappen? De peruaan Alvar Ivan Lau Sarmiento gebruikte laserlicht om bomen te scannen en gedetailleerde 3D-beelden te maken. Een krachtig middel om bijvoorbeeld (biomassa te bepalen. De cover is toepasselijk ook in 3D. Het brilletje is bijgevoegd.

Scanning trees - Alvaro Ivan Lau Sarmiento
How do you measure the properties of a tropical tree without felling it? Alvar Ivan Lau Sarmiento from Peru used laser light to scan trees and create detailed 3D images. A powerful tool to determine such aspects as biomass. The cover is chosen appropriately: a stereogram with included stereoscopic glasses.

proefschrift_002.jpg

Ontstoken tandvlees - María Marcela Fernández Gutiérrez
Ontstoken tandvlees is pijnlijk. Hoe herstelt het slijmvlies in de mond zich en welke rol spelen bacteriën daarbij? De Costa Ricaanse María Marcela Fernández Gutiérrez deed er uitvoerig studie naar. Op de cover geen voor de hand liggende mond, maar een ritssluiting als beeld voor wondherstel en het buitensluiten van bacteriën.

Inflamed gums - María Marcela Fernández Gutiérrez
Inflamed gums are painful. How does oral mucosa recover, and what part do bacteria play in this process? Costa Rican María Marcela Fernández Gutiérrez studied this to great detail. The cover does not show the obvious mouth, but a zipper as a metaphor for wound recovery and exclusion of bacteria.


UPDATE 7 JANUARI: U KUNT NIET MEER STEMMEN