Nieuws - 14 december 2017

Poll: Het mooiste proefschrift van 2017

tekst:
Roelof Kleis

De laatste proefschriften van dit jaar moeten nog worden verdedigd, maar de jaarlijkse verkiezing van de mooiste omslag gaat alvast van start. Hieronder kan online worden gestemd voor de Resource Coverprijs 2017.

© Jeffrey Mulder

De laatste verdediging is volgende week vrijdag; vlak voor kerst zal Guido Camps zijn thesis verdedigen. Hij sluit daarmee de rij van in totaal 295 promovendi die dit jaar hun promotietraject afrondden. Dat is er precies eentje minder dan in 2016. Uit de berg proefschriften heeft de redactie er tien genomineerd voor de Coverprijs 2017 (zie foto’s).

Acht van de tien genomineerde promovendi komen uit Nederland, zeven van de tien zijn vrouw. Audrie Jacky Siahainenia uit Indonesië won vorig jaar de prijs. Bij de nominatie is zoals gebruikelijk gelet op de aantrekkelijkheid van het ontwerp en de creativiteit die aan de dag is gelegd om de inhoud van het onderzoek te verbeelden. Daarnaast spelen kleurgebruik en de belettering een rol.

Stemmen voor de Coverprijs kan tot en met de eerste week van het nieuwe jaar op de website van Resource. Daar staan de covers met een korte toelichting op het ontwerp en het onderzoek. De uitslag wordt op maandag 8 januari online bekendgemaakt.

LET OP: er kan per persoon maar een keer worden gestemd. Misbruik gaat ten koste van de genomineerde.

BE AWARE: every person can only vote once. Improper use of this right will won't help the nominee

De genomineerde covers in willekeurige volgorde, gevolgd door het stembiljet.

img005.jpg

Paranoten - Marlene Soriano Candia Het tropisch bos levert tal van producten. De Boliviaanse Soriano Candia onderzocht hoe de bewoners van de Amazone leven van de verkoop van paranoten en diverse soorten tropisch hout. Kun je meer noten oogsten en daardoor bos sparen? De oogst van paranoten en hout is kleurig verbeeld op de cover.

Brazil nuts - Marlene Soriano Candia
The tropical rainforests provide myriad products. The Bolivian Soriano Candia investigated how inhabitants of the Amazon sustain themselves by selling Brazil nuts and various kinds of tropical wood. Would it be possible to harvest more nuts and save parts of the forest? The harvest of nuts and wood is depicted colourfully on the cover.

img008.jpg

Zeehonden – Sophie Brasseur De zeehond is weer helemaal terug in de Noordzee. Brasseur bracht de beweging van de populaties gewone en grijze zeehonden in kaart. Daarbij ontdekte ze dat de gewone zeehond 25 dagen eerder jongt dan vroeger. De omslag toont een close-up van een zeehondenvel. Een stilleven vol beweging staat symbool voor de ommekeer.

Seals – Sophie Brasseur The seal is back and kicking in the North Sea. Brasseur mapped the motion of harbour seal and grey seal populations. In doing so, she discovered that the harbour seals
drop their young 25 days earlier than they used to. On the cover we see a close-up of a seal skin. A still life filled with movement as a symbol of the turnaround.

img004.jpg

Krimpklei – Bram te Brake Kleigrond krimpt en zwelt onder in vloed van vocht. Die beweging is met satellieten goed te volgen. De beelden leveren daardoor een maat op voor de natheid van de bodem, ontdekte Te Brake. De omslag toont de projectie van een satellietbeeld op gescheurde klei. Veraf en dichtbij in één beeld gevangen.

Clay cracks – Bram te Brake
Clay shrinks and expands when exposed to changes in humidity. That movement can be followed in detail using satellites. Te Brake discovered that these images provide a measure of the humidity of the soil. The cover shows a projection of a satellite image on cracked clay. Both the distant and the near caught in a single image.

img001.jpg

Lekker hapje - Grace Tan Insecten zijn een goede en in principe duurzame bron van eiwit. Waarom wil de westerse mens dan toch geen insecten op zijn bord? De Singaporese Tan komt tot de conclusie dat er meer aan de hand is dan ‘onbekend maakt onbemind’. Het bordje sprinkhanen op de omslag (let op de fraaie kleurencombi) is nog ver van ons bed.

Tasty snack - Grace Tan
Insects are a good and generally sustainable source of proteins. So why won’t people in the Western world have it on their plate? The Singaporean Tan concludes that it is more than just a lack of familiarity. The plate of grasshoppers on the cover (mind the splendid combination of colours) is not something we should expect to see widely spreading anytime soon.

img010.jpg

Wondere wortelwereld – Monique Weemstra Hoe bomen groeien dat weten we. Bovengronds is dat eenvoudig te volgen. Maar hoe zit dat ondergronds? Hoe groeien wortels, en hangt dat af van de soort bodem? Ja dus, ontdekte Weemstra. Ze ontwarde een deel van die ondergrondse wereld. De cover verbeeldt het samenspel tussen de onder- en de bovenwereld van het bos.

The ravishing realm of roots – Monique Weemsta
We know how trees grow; it is easy to follow that above ground. But what happens underground? How do roots grow; does this depend on the type of soil? Well, it does, as Weemstra discovered. She disentangled a part of that subterranean realm. The cover illustrates the combined action of the upper and lower realm of the forest.

img003.jpg

Samenleving - Arjan van Zeijl Sommige planten vormen wortelknolletjes om stikstof te binden. Dat binden doen ze niet zelf. In de bolletjes zitten bacteriën die stikstof uit de lucht kunnen binden. Hoe is deze samenwerking ontstaan? Van Zeijl heeft geprobeerd dat proces te ontrafelen. De cover toont een stikstofbinder (gele klaver, zo te zien) tegen de achtergrond van een microscopische doorsnede van een wortelknol.

Society - Arjan van Zeijl
Some plants form little nodules on their roots to bind nitrogen. Plants don’t bind this nitrogen by themselves. These nodules contain bacteria that do the job. How did this synthesis come to be? Van Zeijl tried to unravel this process. The cover shows a nitrogen binder (yellow clover, by the looks of it) against a background of a microscopic cross-section of a root nodule.

img007.jpg

Flower-power - Suzanne de Bruijn Elke bloem heeft hetzelfde bouwplan. Toch is de diversiteit aan bloemen enorm. Hoe kan dat? Hoe zit dat genetische in elkaar? De Bruijn deed onderzoek naar de regels van het spel. De illustratie op de omslag legt, in felle primaire kleuren, de link tussen het genoom en de diversiteit aan bloemen die eruit ontstaat. Een afgewogen geheel.  

Flower power - Suzanne de Bruijn
Every flower had the same blueprint. Despite this, the diversity in flowers is humongous. How is that possible? How does that work from a genetic point of view? De Bruijn studied the rules of the game. The illustration on the cover uses bright, primary colours to link the genome to the diversity of flowers that stem from it. A well-balanced whole.

img002.jpg

Vol gevoel - Guido Camps Een vol gevoel hebben, betekent niet dat je maag ook echt gevuld is. Een vol gevoel kan bedrieglijk zijn, ontdekte Camps. Hij noemt dat ‘fantoom-zat’. Om het effect aan te tonen gebruikte Camps onder meer mri-scans van de maag en de hersenen. De cover toont de strijd voelen/zijn met een knipoog naar stripheld The Phantom (in paarse cape) .

Feeling full - Guido Camp
s Eating until you feel full does not actually mean that your stomach is truly filled up. A feeling of fullness can deceive, as Camps discovered. He calls this ‘phantom-fullness’. To demonstrate this effect, Camps used MRI scans of the stomach and the brain. The cover shows the struggle feeling/being, with a playfull reference to comic hero 'The Phantom'.

img009.jpg

Escher met wesp - Emma van der Woude Kleine sluipwespen hebben kleinere hersens dan grotere soortgenoten. Toch zijn ze even slim. Van der Woude onderzocht hoe dat kan. Ze maken gewoon kleinere hersencellen. Dat is pas echt slim. Haar zelfontworpen cover symboliseert dat schaaleffect met een Escher-achtige spiraal van sluipwespen.

Escher and wasp - Emma van der Woude Small parasitic wasps have smaller brains than their larger congeners, yet they are just as smart. Van der Woude investigated how this is possible. The conclusion: they produce smaller brain cells. Now that is clever. Her own design adorns the cover and symbolised the scaling effect with an Escheresque spiral of the parasitic wasps.

img006.jpg

Chemo - Maaike van den Berg  Wat voor effect heeft chemotherapie op het lichaam van vrouwen met borstkanker? Eten ze meer of juist minder en heeft de behandeling invloed op de samenstelling van het lichaam? Van den Berg’s cover blinkt uit in eenvoud. Slechts vier sierlijke paarse lijnen zijn nodig om dit delicate onderwerp te illustreren.

Chemo - Maaike van den Berg 
What effect does chemotherapy have on the body of women being treated for breast cancer? Do their eating patterns change, and does the treatment influence the composition of their body? Van den Berg’s cover is beautiful in its simplicity. A mere four graceful lines are able to illustrate this delicate topic.

Stem op de coverprijs 2017
1. Paranoten - Marlene Soriano Candia
2. Zeehonden - Sophie Brasseur
3. Krimpklei - Bram te Brake
4. Lekker hapje - Hui Shan Grace Tan
5. Wondere wortelwereld - Monique Weemstra
6. Samenleving - Arjen van Zeijl
7. Flower-power - Suzanne de Bruijn
8. Vol gevoel - Guido Camps
9. Escher met wesp - Emma van der Woude
10. Chemo - Maaike van den Berg
Made Here