Nieuws - 14 april 2010

Politiek heeft het niet zo op de basisbeurs

De basisbeurs is in gevaar. Veel politieke partijen willen van de gift af, zo blijkt uit de concept-verkiezingsprogramma’s. Alleen een coalitie van CDA, ChristenUnie en SP kan redding brengen.

26-studentenprotest.jpg
Nu de meeste partijen hun (concept)verkiezingsprogramma's gepresenteerd hebben lijkt het erop dat de basisbeurs geen lang leven beschoren is.
Opmerkelijk is dat ook de PvdA van de beurs af  wil. De PvdA zegt 'op termijn' naar een sociaal leenstelsel toe te willen. De aanvullende beurs voor studenten uit gezinnen met lage inkomens wil de PvdA wel behouden.
GroenLinks pleit al jaren voor een studietaks. Studenten krijgen dan een basisinkomen. Afgestudeerden die boven modaal verdienen, moeten wel meer belasting betalen. Dat is wezenlijk anders dan de basisbeurs, want dat is een gift.
Selectie
Ook de VVD en D66 willen de basisbeurs afschaffen. Zij willen studenten laten lenen. Die lening mag van D66 dan wel over een periode van twintig jaar worden terugbetaald, vijf jaar langer dan nu het geval is. Daarnaast wil de VVD, net als het CDA, instellingen meer vrijheid geven om de hoogte van het collegegeld vast te stellen en om te selecteren aan de poort.
Het CDA wil de basisbeurs behouden, maar de christendemocraten sluiten de invoering van een leenstelsel niet uit. Wel willen ze dat studenten die langer over hun studie doen een hoger collegegeld gaan betalen.
Coalitie
De basisbeurs krijgt het dus moeilijk. Alleen een onwaarschijnlijke coalitie van CDA, SP en de ChristenUnie zou de gift nog kunnen redden. Overigens wil de CU van masterstudenten wel een 'grotere financiƫle bijdrage' gaan vragen.
De meeste partijprogramma's worden in de komende twee weken pas definitief vastgesteld. De Partij Voor de Vrijheid, de Partij voor de Dieren en de SGP hebben nog geen standpunt over de studiefinanciering naar buiten gebracht.