Nieuws - 1 januari 1970

Politie onderzoekt rol van drugs bij geweld

De politie in Wageningen gaat vanaf deze zomer registeren of geweldplegers drugs en alcohol hebben gebruikt. De registratie maakt deel uit van een landelijk actieplan tegen geweld.

De registratie moet verbanden tussen alcohol, drugs en geweld aantonen. ‘Tot nu toe wordt verondersteld dat de combinatie van drugs en alcohol tot een verhoging van geweld leidt. Maar dat is helemaal niet zeker’, zegt Wim van der Wegen van het Ministerie van Justitie.
Om eventuele verbanden te ontdekken heeft Justitie politiekorpsen gevraagd mee te werken aan het onderzoek. De gemeente Wageningen meldde zich evenals het Zeeuwse Renesse vrijwillig aan.
Volgens John Baaijens, groepschef van cluster Wageningen, gaat het terugdringen van het geweld in Wageningen moeizaam. Met dit onderzoek hoopt het korps meer inzicht te krijgen in geweldszaken. Hoewel niet alle geweldsdelicten te relateren zijn aan drugs en alcohol, denkt Baaijens dat de combinatie wel gevolgen heeft. ‘In Wageningen worden op veel uitgaanslocaties pillen gebruikt in combinatie met alcohol. Mensen denken dan de hele wereld aan te kunnen. Dat geeft overlast.’
Het onderzoek maakt deel uit van het actieplan tegen geweld dat het kabinet in 2005 presenteerde. In dit actieplan staan twintig projecten die fysiek geweld in Nederland moeten tegengaan, waaronder het onderzoek naar een verband tussen alcohol, drugs en geweld.
Om het gecombineerd alcohol- en drugsgebruik bij geweldsdelicten te kunnen registreren zijn aparte protocollen nodig. Justitie verwacht deze in april klaar te hebben. / LH