Nieuws - 1 januari 1970

Politici willen Europees bureau voor bewaking voedselkwaliteit

Politici willen Europees bureau voor bewaking voedselkwaliteit

Politici willen Europees bureau voor bewaking voedselkwaliteit


De Verenigde Staten hebben al zo'n vijftig jaar een federale instelling die zich bekommert om de kwaliteit van voedingsmiddelen en medicijnen. Deze Food and Drug Administration (FDA) kwam tot stand na een aantal schandalen. De omstandigheden in het Europa van nu lijken op die van het vooroorlogse Amerika, schetst jurist mr Ab van Eldijk van de Landbouwuniversiteit. Wat is gevaarlijk en wat niet? De nationale overheden weten het niet en reageren met een ad hoc-beleid. Nu stort iedereen zich op de dioxine-affaire, straks op een gemodificeerd product als daar iets mee aan de hand zou zijn. Zo sleep je je van incident naar incident zonder ervan te leren. Je zou dat allemaal in oon keer moeten regelen door een Europees FDA.

CDA-Europarlementariër Hanja Maij-Weggen maakt zich al enkele maanden sterk voor een Europees FDA en daarbij vindt ze zich gesteund door de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Nu heeft elke lidstaat zijn eigen definities en normen, licht de lijsttrekker toe. In Nederland liggen producten in de winkel die in België niet meer zijn toegestaan en andersom. Dat kan echt niet meer. Met een eigen, gezaghebbend FDA, betoogt Van Eldijk, kan Europa zich ook sterker maken tegenover Amerika tijdens conflicten over de veiligheid van voedsel. We kunnen dan makkelijker vasthouden aan de Europese criteria voor veiligheid.

Het Europese FDA moet zich primair bezighouden met de veiligheidsaspecten van voedsel, vindt Maij-Weggen. Haar partij wil een semi-ambtelijk lichaam dat fungeert als meldpunt voor mogelijke calamiteiten. Het instituut moet daarnaast analyses uitvoeren en kunnen ingrijpen als er iets scheef gaat

Joop Atsma, CDA'er in de Tweede Kamer, wil echter de Amerikaanse FDA niet kopiëren. Hij wijst op de sterke verwevenheid van de Amerikaanse FDA met de industrie. Een centrale instantie biedt dus geen garantie voor een onafhankelijk oordeel. Maij-Weggen vindt dit echter geen reden om haar pogingen te staken. We moeten leren van de Amerikaanse ervaringen en proberen om de goede dingen over te nemen en de fouten te vermijden.

De landbouwministers van de EU maakten op 15 juni bekend aan eigen voorstellen voor een voedingsbureau te werken. W.K