Nieuws - 14 maart 2013

Polderen is geen optie

Er geen gebrek aan voer voor discussie over het onderwijs, met de komst van het sociaal leenstelsel in het vooruitzicht. Het jaarlijks terugkerende Lagerhuisdebat georganiseerd door VeSte had deze keer dan ook als thema 'Studeren = Investeren'.

debat.jpg
Studenten en landelijke politici gingen met elkaar de woordenstrijd aan aan de hand van een twaalftal stellingen op het gebied van onderwijs. Debatleider Roderik van den Bos van SpeakersAcadamy Amsterdam maakte aan het begin van de avond meteen duidelijk dat gepolder niet tot de mogelijkheden behoort: óf je bent voor, óf je bent tegen een stelling. Daar was de zaal van sociëteit van Ceres dan ook op ingericht, met recht tegenover elkaar gezette rijen met banken: voorstanders aan de ene en tegenstanders aan de andere kant.
Bij de eerste stelling, 'Nederland heeft het beste onderwijs', blijkt de meerderheid kritisch tegenover ons eigen onderwijssysteem te staan. De enkeling die aan de 'voor'-kant blijft staan houdt moedig stand: 'Nederland doet het over de breedte het beste.'
Prietpraat
Met de als gastsprekers aanwezige onderwijswoordvoerders uit Tweede Kamerleden van PvdA, SP, D66 en SGP is politieke spectrum is van links tot rechts vertegenwoordigd. Vooral SP-kamerlid Jasper van Dijk is bedreven in de finesses van het debatspel. Soms met een scherpe one-liner ('Selecteren op talenten, niet op centen'), dan weer door te chargeren ('De prietpraat van meneer Mohammed'), stookt hij het verbale vuur verder op. Maar de sfeer blijft gemoedelijk.
PvdA-kamerlid Mohammed Mohandis lijkt wat moeite te hebben zijn Tweede Kamer-gewoontes van zich af te schudden; zo nu en dan richt hij zijn betoog niet op zijn opponent, maar op debatleider - of meneer de voorzitter? -  Van den Bos. De studenten lijken zich echter bijna in het House of Commons te wanen. Na een vlammend betoog is er onder medestanders regelmatig een instemmend 'Hear, hear' te horen.
Het debat wordt afgesloten met een prikkelende uitsmijter: 'Bij de WUR-gebouwen moet iedere ochtend de Nederlandse vlag gehesen worden'. De meningen lopen uiteen. Onze vaderlandsliefde kan best wat aangewakkerd worden, dus dat is helemaal geen slecht idee, vinden sommige studenten. Anderen hebben een meer pragmatische kijk, niet zonder ironie: 'Doen, dat creëert werkgelegenheid. Iemand moet dat ding elke dag ophijsen en neerhalen.' En een gezonde dosis Hollandse nuchterheid kan natuurlijk ook niet ontbreken: 'Waarom een vlag? We weten toch dat we in Nederland zitten?'