Wetenschap - 5 november 2010

Plukrobot voor paprika in ontwikkeling

Wageningen UR Glastuinbouw gaat een oogstrobot voor paprika ontwikkelen met geld van de Europese Unie. Die stelt tien miljoen euro beschikbaar voor nieuw onderzoek naar robots in de agrarische sector.

paprika-pluk.bmp
Wageningen UR gaat het project CROPS, waaraan wetenschappelijke instituten en bedrijfsleven uit tien landen deelnemen, coördineren. Het project richt zich op het ontwikkelen van nieuwe techniek voor sensoren, robotarmen, grijpers en intelligentie. Projectleider Jan Bontsema: “We gaan zowel fundamentele kennis ontwikkelen als praktische applicaties. In Nederland gaan we nauw samenwerken met Jentjens Machinetechniek. Samen met hen ontwikkelen wij een paprikaoogstmachine. In het buitenland gaan de verschillende partners werken aan een appelplukrobot, een machine om selectief druiven te plukken voor premiumwijn en precisieapparatuur voor spuiten in appelboomgaarden.’
 
Nanotechnologie
De subsidie voor het project komt uit het thema 'nanotechnologie' van het Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie. De projecten moeten bijdragen aan de realisatie van Europees beleid op gebied van milieu, klimaat en voedselveiligheid en moet de concurrentiekracht van de Europese industrie versterken. Het programma KP7 loopt tot en met 2013.

Re:ageer