Nieuws - 21 september 2019

Pluk-o-Trak maakt appeloogst high-tech

tekst:
Roelof Kleis

Appels plukken is mensenwerk, en dat blijft voorlopig ook zo. Maar met de nieuwe Pluk-o-Trak doet op Proefstation Randwijk de high-tech zijn intrede.

© Guy Ackermans De Pluk-o-Trak in actie in op Proefstation Randwijk. Tweede van rechts Peter Frans de Jong.

De Pluk-o-Trak (junior) is geen plukmachine. Het eigenlijke plukwerk wordt nog steeds gedaan door ingehuurde seizoenwerkers, legt Peter Frans de Jong uit. Hij is onderzoeker gewasbescherming en precisielandbouw in Randwijk. Maar met de machine is wel een flinke stap in de automatisering van de fruitoogst gezet. Het apparaat telt de appels en legt met gps vast waar deze zijn geoogst.

Sensoren
De Pluk-o-Trak vindt met sensoren zelf zijn weg in de boomgaard. De snelheid wordt geregeld door één van de plukkers, die als ‘chauffeur’ dienst doet. De blauwe transportbanen brengen de appels voorzichtig naar een ronddraaiende kist, op het oog het meest spectaculaire onderdeel aan de oogsthulp. Het nut van dat draaien blijkt nogal voor de hand liggend: de kist wordt zo gelijkmatig gevuld.

De fruitteler weet daardoor hoeveel produkt hij heeft en van welke kwaliteit
Peter Frans de Jong

Het echte spektakel zit ‘m in de koppeling van de oogstdata van de machine aan de informatie van het sorteren. Daarmee is het oogstresultaat tot in detail in kaart te brengen. De Jong laat kleurige plaatjes zien van een perceel Elstarbomen, die precies aangeven waar de toppers staan wat aantal appels betreft, de gemiddelde maat, de hoeveelheid blos en percentage vruchtrot. Meten is weten. Precisielandbouw pur sang.

Aantal appels per boomrij. De opbrengst varieert van 44-133 appels per meter boomrij..
Aantal appels per boomrij. De opbrengst varieert van 44-133 appels per meter boomrij..

De machine, die deze maandag langzaam tussen de rijen appelboompjes voort schuifelt, is in bruikleen van de fabrikant Munckhof. ‘Maar wij krijgen er hier ook eentje’, zegt De Jong. De plukploeg is bezig met de oogst van de Isaaq, een klein donkerrood ‘snackappeltje’. De 6-7 jaar oude boompjes hangen er tjokvol mee. Er staat maar één rij Isaaq’s, zodat de helft van de zes plukbanden even niet meedoet.

RFID-chip
En dit is nog maar het begin van de automatisering, zegt De Jong. De Pluk-o-Trak krijgt ook nog camera’s aan boord die het plukken in de gaten houden. Elke voorraadbak krijgt bovendien een RFID-chip, zodat informatie van de camera’s gekoppeld kan worden aan die bak. De Jong: 'De fruitteler weet daardoor hoeveel product hij heeft en van welke kwaliteit.' Maar het plukken zelf blijft mensenwerk. Van eind augustus tot eind oktober wordt er in Randwijk dagelijks geplukt.