Wetenschap - 1 januari 1970

‘Pluimveebedrijven spreiden’

In enkele regio's in Europa zitten zoveel kippenboeren bij elkaar dat een besmetting met vogelgriep betekent dat het hele gebied geruimd moet worden. Dat kan zo niet langer, vinden wetenschappers.

Als er erg veel pluimveebedrijven per vierkante kilometer zijn, zoals in de Gelderse Vallei en de Peel, dan kun je volgens prof. Mart de Jong van de Animal Sciences Group weinig anders doen dan hele gebied ruimen. De kans dat bedrijven in Lunteren besmet worden als de vogelgriep in Barneveld wordt geconstateerd, is als het virus zich eenmaal begint te verspreiden namelijk vrijwel honderd procent. Dat blijkt uit statistisch onderzoek naar de uitbraak in 2003.
Het probleem speelt ook in andere Europese landen. Ir. Peter van Horne van het Landbouweconomisch instituut (LEI) werkt mee aan Europees onderzoek naar dergelijke risicogebieden. Ondanks het ontbreken van hard bewijs voor besmetting door trekvogels, kijken de onderzoekers naar drie risicofactoren: veel bedrijven, veel uitloop, en trekvogelroutes. Zo lopen Nedersaksen in Duitsland, West-Vlaanderen en Bretagne hoge risico’s. In Frankrijk maakt zich men dus terecht zorgen om de Bressekip, de enige kip met een eigen appellation controlé.
Van Horne pleit daarom voor een reconstructie van de pluimveesector zoals bij de varkenshouderij. De risico's zijn in de risicogebieden te groot, vindt hij. 'In 2003 kostte de uitbraak van vogelgriep de overheid 280 miljoen en de sector enkele miljarden. Je moet een afweging maken hoe je de pluimveesector inricht, waar je bedrijven vestigt. Daarover moet een fundamentele discussie komen.’ En als trekvogels een besmettingsbron zijn, dan moet je voorbereid zijn. 'Je kunt niet elk jaar twaalf weken dezelfde problemen hebben', vindt Van Horne.
De Jong ziet nog een optie. ‘Naast reconstructie kun je preventief gaan vaccineren tegen vogelpest in gebieden als de Gelderse Vallei.' / MW

Zie ook ‘Kans op fataal poepje is klein’, ‘Besmetting buurman blijft raadsel’ en ‘Eén zieke kip is voldoende’