Nieuws - 14 september 2006

Ploeg ingezet tegen vliegtuiglawaai

Onderzoeksinstituten Alterra en TNO zijn deze week bij Schiphol begonnen met een onderzoek naar de geluiddempende werking van omgeploegde grond.
Tussen de woningen van Hoofddorp-Noord en de Polderbaan hebben onderzoekers twee percelen van tweehonderd bij tweehonderd meter omgeploegd. In de komende vier weken gaan ze met luidsprekers en alarmpistolen het lage geluid van grote vliegtuigen nabootsen, en kijken of de omgeploegde grond dat geluid absorbeert.
Tijdens de proef kan plaatselijk geluidsoverlast ontstaan, maar als blijkt dat omgeploegde grond geluid absorbeert, dan zullen vooral de inwoners van Hoofddorp-Noord uiteindelijk baat hebben bij het onderzoek.